TOPlist


Rok 2018 v jihlavské mhd

| | |


Symbolem roku 2018 byla především rekonstrukce Brněnského mostu a všechny aktivity, které s touto mimořádností souvisely. I tak si jihlavská MHD splnila několik dlouhodobých cílů. Pojďme se podívat, které to byly.

I. čtvrtletí

Hned během ledna dochází k výstavbě trolejbusové smyčky na Masarykově náměstí. DP začíná pomýšlet na výstavbu inteligentních zastávek v případě schválení dotace. V únoru rada města a zastupitelstvo schválilo vypracování projektu trolejbusové trati na Bedřichov. Od 1. března se linka E usadila ve smyčce na Masarykově náměstí. Koncem března je obnovena smyčka Handlovy Dvory, která je od 1. dubna nutná pro obsluhu Březinek trolejbusy.


II. čtvrtletí

První měsíc uzavírky Brněnského mostu znamenal výrazné zvýšení nehodovosti v souvislosti s úpravami dopravního značení na Okružní ulici. Rekonstrukce mostů na dálničním přivaděči znamená několik výluk na lince E, provoz trolejbusů je však průběžně zachován. V květnu DP vysoutěžil dodavatele inteligentních zastávek. Obyvatelé přilehlých domů požadují zrušení zastávky Fibichova směrem z centra. Koncem června je rozhodnutím zastuptelstva trvale zrušena linka 9.


III. čtvrtletí

Během letních prázdnin DP opět zavedl letní jízdní řády. Po městě dochází opět k rekonstrukcím zastávek, navíc začíná výstavba chybějících chodníků a zastávek v průmyslové zóně Hruškové Dvory. V srpnu potrápila linku 7 zajímavá výluka - rekonstrukce Telečské ulice ji vyhnala na tankovou cestu k Rantířovským kasárnám. Koncem srpna jsou do DP již dodávány nové autobusy Iveco Urbanway, které vyjíždějí na linky v průběhu první poloviny září. Na Masarykově náměstí se objevil kontroverzní prototyp inteligentní zastávky. Od 1. září byl též rozšířen provoz na lince 8, kde DP přebral spoje od ICOMu, v druhé polovině měsíce uspořádal DP oslavy 70 let trolejbusů v Jihlavě.


IV. čtvrtletí

Během léta se nepodařilo vysoutěžit zakázku o rozšíření komunikace u City parku, dochází tedy alespoň k posunu a náhradě spoupů TV. Koncem října byla odstřižena smyčka Handlovy Dvory a napojeno trolejové vedení zpět na Brněnský most, který byl 1. října otevřen. I po jeho otevření zůstávají některá dopravní opatření jako trvalá. Na zastávkách se objevují inteligentní označníky, začíná rekonstrukce a doplnění párové zastávky Jiřího z Poděbrad. DP odprodává zájezdový autobus 111.

Výhled

Hned začátkem roku dojde k úpravě linek obsluhujících Hruškové Dvory, čímž se výčet autobusových linek rozšíří o čísla 41 a 42. Město dále pracuje s inteligentními zastávkami, připravuje aplikaci sledování vozidel a zdokonalení provozu označníků. Dále bude DP prověřovat potencionální využití smyčky Handlovy Dvory, která nebyla na podzim kompletně snesena. Tiše na pozadí probíhá tvorba projektové dokumentace trolejbusové tratě na Bedřichov, která by se měla spustit v roce 2020. Výrazným zásahem do provozu MHD bude do budoucna rekonstrukce Horáckého zimního stadionu, kterou zastupitelstvo počátkem roku schválilo. Další vlna změn přijde s otevřením dopravního terminálu, ke jehož výstavbě má také výhledově dojít. Není připravován žádný nákup autobusů ani trolejbusů.© Jihlavský MHD | since 2006