TOPlist


Rok 2022 v jihlavské mhd

| | |


S rokem 2022 se velmi černě pojí energetický šok způsobený válkou na Ukrajině. Skokové změny cen energií vytvořily další potřebu hledat úspory. I přes tato negativa je rok 2022 budovatelský - kromě rekonstrukcí dílčích prostranství se celý rok staví prodloužení trolejbusové dráhy směrem na Bedřichov.

I. čtvrtletí

Začátkem roku DP z důvodu krachu ztratil dodavatele energií. I přes úsporná opatření (nasazovaní naftových autobusů) zastupitelstvo v samém závěru I. čtvrtletí rozhoduje o zvýšení ceny jízdného.


II. čtvrtletí

Od 1. dubna dochází k drobným změnám tras linek D, E, F a 3. 1. května vstupuje v platnost nový tarif jízdného MHD v Jihlavě. Oprava významné spojnice - Tolstého ulice si vyžádá větší nasazení autobusů na linky MHD. Tento další faktor přinutil DP ke zprovozňování již odstavených naftových Citelisů.


III. čtvrtletí

Od července je možné zakoupit jednotlivou jízdenku ve vozidle MHD platební kartou. Začátkem srpna prochází rekonstrukcí trolejového vedení u Kauflandu, kdy je napojena budovaná trať na Bedřichov. Zároveň od 1. srpna startuje rok trvající investiční akce - rekonstrukce smyčky Hlavní nádraží a přilehlého prostranství.


IV. čtvrtletí

Téměř celé 4. čtvrtletí je uzavřena smyčka Hlavní nádraží. Jelikož nakonec nedošlo k vybudování provizorní smyčky trolejbusů, jsou po celou dobu na linky A, B, D a F nasazovány parciální trolejbusy a autobusy. V půlce září DP uspořádal Den otevřených dveří. Během podzimu je též rekonstruována významná přestupní zastávka - Chlumova. Začátkem prosince dorazila první posila vozového parku - vůz ev. č. 94. 2. prosince dojel na Bedřichov po trolejovém vedení první trolejbus.

Výhled

1. února bude spuštěn provoz trolejbusů na Bedřichov, což způsobí změny v linkovém vedení a snad poprvé od vypuknutí pandemii nárůst výkonů. Během první poloviny roku by měly dorazit opožděné trolejbusy SOR TNS12. Zároveň bude do první poloviny roku dokončena rekonstrukce smyčky Hlavní nádraží, společně s ní dojde i k rekonstrukci trolejového vedení v Havlíčkově ulici. Během roku vyprší doba udržitelnosti u autobusů nakoupených v roce 2018 - lze tedy očekávat společně s poklesem výpravy autobusů i pokles jejich inventárního stavu. V našich dalších populárních prognózách (zimní stadion a dopravní terminál) nedošlo během roku 2022 k zásadnějšímu zvratu.© Jihlavský MHD | since 2006