TOPlist


Co nám MHD přinese - diskuze v DIODu

| | |


Po dlouhých letech stagnace, kdy město nevěnovalo přílišnou pozornost problematice dopravy, nastává určitý zlom. V roce 2015 byl zpracován dopravní průzkum, po kterém volali politici napříč politickým spektrem. Nikdo z nás nadšenců nečekal, že přijde s něčím převratným, co bychom nevěděli. A v podstatě se také stalo. Alespoň konečně politikům trochu otevřel oči a dal úředníkům pádné argumenty. Možná mohl být více odvážný, ale co chceme v dnešní době, kdy musí vyhrát nejlevnější nabídka… Bohužel i realizace bude odvislá od toho, kolik naši zastupitelé schválí peněz nebo jestli bude dotace. A o tu jde především.

Ve středu 24. února se konalo v DIODu setkání, kde byly prezentovány výsledky průzkumu. Samotné výsledky si člověk přečetl na internetu. Zajímavá byla spíše druhá část večera, a to dotazy a reakce z publika. Odezvy by se daly rozdělit do tří kategorií.V první kategorii přicházely dotazy na dílčí spoje a na časy odjezdů. Tyto dotazy byly celkem zbytečné, protože od 1. 4. to bude vše jinak. A vždy se najde někdo, kdo chce, aby to jelo v 54 a ne v 57. MHD se prostě nemůže nikdy zavděčit všem. To by musela jezdit co 2 minuty.

Ve druhé kategorii přicházeli lidé s podnětnými nápady, co by se ještě mohlo zlepšit. Bohužel jich nebylo mnoho, ale také padaly. (Například: lepší obslužnost Telečské a sídl. U hřbitova, přetrasovat linky 36, 7 do Benešovy ulice, prodloužit linku z Březinek ke Kauflandu, trolejbus na Bedřichov a do Benešovy ulice, nestavět kruhové křižovatky, ale semafory, zlepšit PR podniku…)

No a třetí kategorie byly nespokojenci se životem, aneb kopněme si do politiků. Ne že by politikům člověk osobně taky nenafackoval za ta léta nic nedělání, ale když už projeví snahu, tak je za to znovu lynčovat? … Z nespokojenců čišela spíše osobní zášť nad vládnoucími politiky a chuť za každou cenu nasbírat politické body svých voličů. Takže jsme mohli slyšet monology na téma: „Co si to dovolujete vzít parkovací místa v zastávkách na Vrchlického, co si to dovolujete jezdit MHD na náměstí, co si to dovolujete malovat BUS pruhy... Ale ať této skupině moc nekřivdím, zazněly i celkem oprávněné nadávky. Na smysluplnost linky 6, proč to trvalo dvacet let zavést expresní spoje a proč nejezdí trolejbus dávno Vrchlického ulicí. (pozn. autora: No odpověď je bohužel celkem Unijní, protože prostě DOTACE…)A teď si pojďme shrnout, co se vlastně změní. Zatím jsou naplánovány dvě etapy změn a jakýsi výhled. (jihlava.cz/mhd-pojede-po-dvanacti-minutach)

1. etapa (od 1. dubna 2016):

Změny intervalů trolejbusových linek.
- PD -> 5:00-18:00 12 minut, 18:00-20:00 15 minut, 20:00 – 20, 30 minut; linka C ve špičce 9 minut; linka E 12 minut jen ve špičce jinak 24 a 36 minut.
- Víkend -> 9:00-17:00 15 minut, jinak 20 minut. Linka E 45 – 60 minut.
- Noční trolejbusová linka N v trase Hl. nádraží – Březinova – Masarykovo nám. – Jiráskova – Horní Kosov, v čase 0:00 – 4:00 každou hodinu.2. etapa (podzim 2016):

>>> mapka pro orientaci <<<

Zánik linky BI, vznik linky D a změna vedení trolejbusových linek.
B : nově ze zastávky Na Hliništi pojede po Vrchlického - S. K. Neumanna - Staré Hory, ČD (a zpět)
D : Hl. nádraží ČD – Chlumova – Sokolovna – Seifertova – Žižkova – Poliklinka (a zpět)
N : Hl. nádraží ČD – Březinova – Masarykovo náměstí – Sokolovna – Žižkova – S. K. Neumanna – Jiráskova – Sokolovna – Masarykovo náměstí – Březinova – Hl. nádraží ČD

Autobusy nově:
4 : od zastávky Hruškové Dvory – Moravské kovárny – Henčov – Heroltice (a zpět)
6 : z Masarykova náměstí Benešovou ulicí na Polikliniku (v jednání)
9 : zrušena

+ Expresní spoje do průmyslových zón:
31 : Žižkova – Rantířovská – Horní Kosov – S. K. Neumanna – Bosch Diesel (a zpět)
32 : Brněnský kopec – Demlova – Okružní – Kaufland – Bosch Diesel (a zpět)
41 : Masarykovo náměstí – Havlíčkova – Hl. nádraží – Hruškové Dvory – Průmyslová – Tesla – Mor. kovárny – Hruškové Dvory – Hl. nádraží – Havlíčkova – Masarykovo náměstí
(trasy a čísla těchto linek jsou ještě pracovní)X. etapa neboli výhled:

Co s linkou 6;
Nové tratě (Benešova, Hradební, Terminál, Bedřichov?);
Jihlavská karta - zlepšit využití a dobíjení přes internet;
Nové další jízdenkové automaty;
Chytré zastávky;
Rekonstrukce zastávek;
Obměna vozového parku;
Propagace DPMJ;
Snaha o integrovaný systém dopravy…

© Eugen


rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © MK & M.J. & Eugen 2006-2016