TOPlist


Trolejbusová trať na Bedřichov

...linkové vedení

| | |

.: Historický vývoj

Linkové vedení je historicky spjato s autobusy. První autobusová linka, tehdy ještě bez označení, vyjela na Bedřichov v únoru 1943. Oblast Bedřichova nabývala na dopravním významu až na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Kolem tehdejších JmDz (Jihomoravských dřevařských závodů, dnes Kronospan) vznikaly další průmyslové podniky, v oblasti Královského vršku až k ulici Smrčenské byla plánována rozsáhlá panelová výstavba (byť dokončená jen z části). Společně s připojením dalších obcí k Jihlavě bylo kromě obsluhy nových sídlištních celků a zárodku budoucí průmyslové zóny potřeba obsluhovat i nové příměstské části - Pávov s později i Červený kříž a Antonínův důl.

Rozmach autobusových linek dosáhl vrcholu počátkem devadesátých let, kdy oblast změn v linkovém vedení obsluhovaly následující linky:

1 - Malý Beranov - Masarykovo náměstí - Antonínův Důl
2 - Velký Beranov - Masarykovo náměstí - Nový Pávov
3 - Masarykovo náměstí - Domácí potřeby
6 - Masarykovo náměstí - Horní Kosov

Během dalších let linka 36 přichází o spoj se závlekem k silu ZZN (nacházející se v ulici Na Hranici), zároveň je prodloužena k novému závodu společnosti Bosch Diesel. Společně se zavedením expresních linek je v roce 2016 linka 36 přečíslována na linku 3. Linka 12 zase záskává závlek k logistické společnosti Jipocar, či do vedlejší obce Štoky (nacházející se již v okrese Havlíčkův Brod).

.: Stav před zavedením trolejbusů

Oblast Bedřichova obsluhjí následující linky:

3 - Horní Kosov - Masarykovo náměstí - BOSCH DIESEL
12 - Velký Beranov - Masarykovo nám. - Antonínův důl

okrajově Bedřichov obsluhuje i linka

5 - V Ráji - Masarykovo náměstí - Zborná

Především linka 12 je vyhlášená svojí nekonečně pestrou škálou variant tras a při nepravidelnostech spojů se cestující velmi často obtížně orientují, který spoj je jejich. Linka 12 má totiž následující konečné:

Štoky, nám. - Antonínův důl - Masarykovo náměstí - Helenín - Malý Beranov - Velký Beranov

Situaci ještě navíc komplikují varianty závleků s tím, že:

Spoj jede/nejede přes Malý Beranov
Spoj jede/nejede přes Bosch Diesel
Spoj jede/nejede přes Jipocar

Výše zmíněné linky nemají pravidelný interval, jeji rozsah provozu a hustota spojů se přizpůsobuje především potřebám zaměstnavatelů a obcí (obcí, jenž nejsou připojeny v Jihlavě a dopravu si hradí ze svého rozpočtu. V našem případě se jedná o Štoky, Malý Beranov a Velký Beranov). Na to doplácí především obyvatelé obytných celků.

Nesmíme ještě zapomenout na expresní linky, které navazují na linky autobusové. Bedřichova se konkrétně týkají linky:
31 - Dopravní podnik - Dům Zdraví - Bosch Diesel
32 - Dopravní podnik - Březinova - Bosch Diesel

.: Nové linkové vedení

Od 1.2.2023 se do ulic rozjedou nové trolejbusové linky:

G - Horní Kosov - Masarykovo náměstí - Antonínův důl
H - Bosch Diesel - Poliklinika - BOSCH DIESEL


Linka G, zajišťovaná parciálními trolejbusy, nahradí část linky 3 a část linky 12. Z konečné na Horním Kosově pojede v režimu na baterie po trase stávající linky číslo 3 na Masarykovo náměstí. Zde se připojí k trolejovému vedení a pokračuje až ke konci trolejového vedení před zastávkou Bosch Diesel, odbočka. Zde se spoje pokračující do Antonínova dolu odpojí od trolejového vedení a v režimu jízdy na baterie pokračují na konečnou Antonínův důl. Stejný podíl jízdy v režimu na baterie a z trolejového vedení je i opačným směrem.

Linka H, zajišťovaná konvenčními trolejbusy, nahradí částečně linku 3 a nabídne nové spojení se širším centem města. Charakter její trasy je polookružní. Z konečné Bosch Diesel pokračuje po trase stávající linky číslo 3 až na zastávku Chlumova. Odsud pokračuje přes Dům kultury k zastávce Vysoká škola polytechnická. Dále jednosměrným okruhem kolem Domu zdraví v trase 17. listopadu - Dům zdraví - Žižkova - Seifertova zpět na zastávku VŠPJ a po stejné trase zpět na konečnou Bosch Diesel.

Dále dojde k zavedení nové autobusové linky číslo 2 s následující trasou:

2 - Velký Beranov - Masarykovo náměstí - Zborná

Nová autobusová linka 2 nahradí část linky 5 v trase do Zborné a na trase do Beranova přebere trasu linky 12.

Změnou projdou následující autobusové linky:

4 - V Ráji - Masarykovo náměstí - Heroltice

Autobusová linka číslo 4 bude z Masarykova náměstí prodloužena na konečnou V Ráji. V této části trasy nahradí linku 5.

Z autobusové linky 12 zůstanou pouze spoje obsluhující průmyslovou zónu Jipocar společně s větví do Velkého Beranova. V části do Velkého Beranova doplni linku číslo 2 a na Bedřichově doplní linku G. Rozsahem provozu bude linka 12 především linkou dělnickou.

Na expresní linky 31 a 32 budou částečně nasazovány trolejbusy.

Autobusové linky číslo 3 a 5 budou zrušeny.

Společně se změnami v linkovém vedení vzniknou nové zastávky - jednou z nich je jednosměrná zastávka Strojírenská mezi zastávkou Na Dolech a Motorpal Hala. Další zastávkou bude zastávka Zadní Bedřichov - jednosměrná zastávka mezi zastávkami Bosch Diesel a Škola Bedřichov. Kromě toho vznikne v bývalé smyčce Domácí potřeby výstupní zastávka Zadní Bedřichov.

Na závěr změn dojde k přejmenování vybraných zastávek. Spouštěčem těchto změn je přejmenování jihlavského závodu Bosch, ze kterého se vytratí slovo Diesel. Zastávka Bosch Diesel bude přejmenována na Bosch Pávov (závod Bosch se nachází na území místní části Pávov), zastávka Bosch Diesel, odbočka bude přejmenována na Překladiště Pávov (Překladiště je historický název této zastávky)<--- zpět na rozcestník

| | |


© Jihlavský MHD

odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © Jihlavský MHD | since 2006