TOPlist


Bývalé trolejbusové tratě

| | |


V Jihlavě existuje mnoho míst kde v minulosti jezdily trolejbusy a nyní zde už nejezdí. Nejedná se však až na jednu výjimku o žádné dlouhé úseky. Jde spíše o staré konečné a paralelní ulice. Jediným případem zrušení delšího úseku je Benešova ulice. Jelikož ještě existují stopy těchto zrušených tratí, tak se vám je pokusím v tomto článku přiblížit. Pro mimojihlavské poslouží k orientaci těchto míst tato mapka.Místo první..STARÉ HORY
Jde o nejmladší odpojený úsek. Tato bývalá konečná linky "C" byla provozována v letech 1951-2000. Důvodem jejího odpojení byla výstavba trolejbusové trati na Horní Kosov. Avšak nejednalo se o typickou konečnou jak jsme zvyklí, trolejbus se točil před železničním přejezdem přes silnici, zkrátka neměla žádný svůj tzv. "prsten". Trať je dodnes celá, neudržovaná, avšak do budoucna se s ní počítá na ukončení linky jedoucí po Vrchlického ulici.

bývalá trolejbusová konečná Staré Hory, pohled od žel. přejezdu

pohled od odbočky na Horní Kosov
Místo druhé..Třída Legionářů a Fritzova ulice
Zde se jedná o odpojenou stopu směrem do centra. Po druhé se točí dodnes linka "E" kolem DKO směrem k Motorpalu. Tento úsek byl v provozu od roku 1951 a jezdily po něm linky "B", "D", a "E". Úsek byl odpojen v roce 1997, kdy po něm jezdila už pouze linka "E" směrem do centra. Ta byla přesměrována na úsek kolem Tesly. Trať je dodnes celá, neudržovaná.

Fritzova ul., pohled směrem k Tesle
Místo třetí..Starý most přes řeku Jihlavu u "Jána" + smyčka.
Přes tento most už jezdila tramvaj, poté v roce 1948 ji nahradily trolejbusy. Dnes už v těchto místech připomínají trolejbusy jen pár zapomenutých sloupů. Tento úsek překlenoval řeku Jihlavu směrem k Hlavnímu nádraží a byl v provozu od začátku trolejbusového provozu až do listopadu 1981, kdy byl otevřen nový most, který je o cca 60 m vedle. Provizorní smyčka, která se nacházela v místech dnešní odbočky na Polenskou ulici, sloužila v letech 1963 – 1964, a to z důvodu opravy Havlíčkovy ulice a opravy železničního nadjezdu.

pohled směrem na Okružní ulici
Místo čtvrté..Bývalá smyčka v Lidické kolonii
Ještě v roce 2004 byla tato smyčka k vidění s trolejovým vedením, avšak z důvodu chátrání bylo sneseno. Zajímavé ale na tom je, že smyčka nebyla od roku 1965 používána, výjimečně jako manipulační. V té době se na ní točily linky "A" a "C". Smyčka byla vystavěna v roce 1953. Dnes zbyly jen držáky trolejového vedení na okolních domech a sloupy.

ulice U Slunce, pohled směrem na Znojemskou ulici

ulice U Slunce, pohled směrem na Znojemskou ulici
Místo páté..Bývalá smyčka na náměstí Svobody
Toto místo připomínají už jen staré sloupy a úchyty na budovách. Tato smyčka vznikla v roce 1965 pro otáčení linek "D" a "DI". Byla v provozu do roku 1983 s přestávkou v letech 1972-1982, kdy se na ní žádná linka neotáčela. Po ukončení provozu linek D a DI v roce 1983 byla smyčka zrušena.

sloupy TV, pohled směrem na Obchodní Akademii

úchyty na Obchodní Akademii
Místo šesté..Bývalá smyčka v Handlových dvorech
Je to smyčka, která sloužila v letech 1965-1973 pro linku "A" a krátce v letech 1972 pro "D" a "DI", 1973 pro "B" a "BI". Od té doby sloužila jako manipulační pro případ rekonstrukce smyčky Hotel Jihlava (dnes Březinova). Snesena byla v roce 2002.

pohled směrem na Brněnskou ulici
Místo sedmé..Objízdná trať Žižkovou ulicí
Tato provizorní trať vedla mezi křižovatkami Žižkova-Ke Sklace a Žižkova-Seifertova. Byla postavena za účelem objížďky úseku Ke Skalce-Seifertova, kde probíhala rekonstrukce vozovky. Toto vše se událo v letech 1987-1989. Dodnes zbyly skoro všechny sloupy, do léta roku 2006 i s výložníky.

pohled směrem na školu TGM
Místo osmé..Benešova ulice
Tento úsek, který spojoval Masarykovo nám. se západní částí města byl v provozu v letech 1951-1993. Zrušen byl z důvodu zavedení pěší zóny v Benešově ulici. Tím se stalo, že linky "D" a "DI" byly zrušeny a z linek "B" a "BI" se staly trošku neobvykle vedené tratě. Taktéž to zasáhlo linku "E", která půl roku vedla nesmyslně Tolstého ulicí, kdy jela jedním směrem k Motorpalu a zároveň na Masarykovo nám. Zrušení této traťe a zavedení pěší zóny se dotklo i vedení autobusových linek. Toto zrušení bylo v historii jihlavského trolejbusu nejcitelnějším, jelikož to ovlivnilo vedení hned pěti trolejbusových linek. Dodnes zbyly držáky TV na domech, sloupy v okolí tržnice a vydlážděná místa po trolejbusových zastávkách.

pohled směrem od centra
Místo deváté..Smyčka Romana Havelky
Tato smyčka byla v provozu v letech 1986-1988. Byla zde provizorně na panelech ukončena linka E, kvůli nedostavěné trati k Motorpalu. Dnes skoro žádné pozůstatky, jen volná plocha po smyčce.
Místo desáté..Chlumova ulice
Tato provizorní trať sloužila jako výluková a to kvůli opravě Havlíčkovy ulice. Kvůli tomu byla linka D zrušena, linka A jezdila objízdně, přes Březinovy sady a linka B a BI po této trati. V provozu byla 1973-1975. Na stěnách domů zbyly úchyty TV a jejich pozůstatky.

pohled směrem na Fritzovu ulici
Místo jedenácté..Trať přes Štefánkovo náměstí
Tato trať byla v provozu od roku 1951-1958 a jezdila na ní linka B. Po ukončení výstavby domů okolo ulic Vrchlického a U Cvičiště, byla zavedena stávající trať okolo Domu Zdraví. Dodnes zůstaly zelené sloupy TV (veřejné osvětlení).

možný bývalý sloup TV
Místo dvanácté..Trať přes Masarykovo nám. + smyčka na něm
Trať sloužila od zahájení trolejbusového provozu, až do roku 1960, kdy byla přeložena na kraj Masarykova nám. Od roku 1948 do roku 1960 vedla trať pouze ke smyčce(pod Priorem), v roce 1953 byla prodloužena dále(směr Lidická kolonie). Smyčka sloužila od roku 1948 až do roku 1960, končily na ní linky A, B, C . Dnes žádné pozůstatky.

pohled směrem k dolní části náměstí
Místo třinácté..Bývalá trať Jiráskova ulice + smyčka U Ferony
Tato trať v úseku U Ferony - Na Dolech, byla vedena po staré Jiráskové ulici. Z důvodu rekonstrukce ulice a výstavby přivaděče na dálnici D1, musela být tato trať přeložena na novou ulici která byla narovnána mostem a posunuta o cca 5m. Jezdila na ní pouze linka C. Tento úsek byl v provozu od roku 1951-1993. V roce 1993 byla linka C ukončena na provizorní smyčce U Ferony. Dnes pozůstatky ulice ale bez TV a malé zbytky TV (uřezané sloupy).

pohled směrem k Feroně
Místo čtrnácté..Stará vozovna
Původní tramvajová, od roku 1948 trolejbusová. Sloužila až do roku 1965, kdy byla otevřena nová vozovna na Brtnické ulici. Stará už neobsáhla počet vozů. Dodnes jsou vidět úchyty TV na ní.


Eugen a Jan Touš


odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © MK & M.J. & Eugen 2006-2013