22
SOR TNS 12
r.v. 2022
v.č. 045
r.z. 1/2024
 F O T K Y


Nový Hradec Králové


Masarykovo nám. horní

 

 

 I N F O
 2022 - barva DP  poznámky: 9/2023: zkušební jízdy ke schválení typu v Hradci Králové
 Dovezen 18.12.2023
 Poprvé na lince 19.1.2024 (G1)