219
Citelis CNG 12m
r.v. 2012
v.č. 0164
4J5 4015
r.z. 2/2012
 F O T K Y


Masarykovo nám. dolní


Hradební


Červený kříž


Lipová


Romana Havelky


zast. Hybrálecká


Brtnická


Královský vršek (náhradní zast.)


Nad Jihlávkou


Masarykovo nám. dolní


Horní Kosov

 

interiér
kabina
 I N F O
 2012 - barva DP

 poznámky: dovezen 21.2.2012
Původní RZ: 4J5 3778

 2019 - CVR (Decathlon)