Výskyt vozidel na linkách MHD v Jihlavě

| | |


Množí se dotazy návštěvníků místního provozu, na kterých linkách a v jakém období lze vyhledat určité typy vozů. Tato stránka nechť jim pomůže se s výpravou vozidel na linky MHD v Jihlavě stručně seznámit. Neznalí místních poměrů ji jistě uvítají.


Trolejbusy - pracovní dny
bez omezení

Autobusy - pracovní dny
Autobusy Citelis CNG (215-225)
Linka 12 : všech šest vypravovaných pořadí (100% spojů na lince)
Linka 3 : dvě celodenní pořadí
Linka 4 : jedno pořadí (celodenní)
Linka 5 : obě vypravovaná pořadí
Linky 31 a 32: odpolední spoje linky 32 (přejezdy z výše uvedených pořadí)
Autobusy Citelis diesel (201-214)
Linka 3 : tři dělená pořadí (na dvě z nich jsou přednostně vypravovány vozy 213 a 214)
+ dvě pořadí vypravovaná pouze v ranní špičce
Linka 4 : jedno dělené pořadí + večerní posila
Linka 9 : pozdější spoj (přejezd z linky 3)
Linka 10 : vybrané spoje
Linky 31 a 32: většina spojů (především na lince 31)
Linka D : jedno celé kolo, 8:09 z Hlavního nádraží (přejezd z linky 4)

... dále také
- v případě poruchy CNG Citelisu náhodný výskyt na linkách v tabulce výše
- v případě poruchy nebo zájezdu minibusu Rošero hradí jeho linky (většinou linka 6)
- náhradní doprava na trolejbusových linkách, posilové spoje
Iveco Rošero First (401 a 402)
Linka 6 : jediné, dělené pořadí
Linka 7 : jediné, celodenní pořadí
Linky 4, 5 a 10 : vybrané spoje (přejezd z linky 7)
Linky 31 a 32: jeden spoj linky 31 (5:18 Žižkova směr BD)

... dále také
- smluvní přeprava
Karosa B952E (335-338)
Linka 4 : jedno pořadí v ranní spičce, jedno v odpolední špičce
Linka 8 : všechny spoje na lince (přejezd z linky 4)
Linka 9 : dřívější spoj (přejezd z linky 4)
Linka A : jedno celé kolo, 15:34 z Hlavního nádraží (přejezd z linky 4)

na výše uvedená pořadí může být též vypraven naftový Citelis 12m

... dále také
- při poruše CNG Citelisu a nedostatku naftových Citelisů na dělené pořadí linky 5 (poměrně často)
- při akutním nedostatku autobusů negarantované dělené pořadí na lince 3 (výjimečně)
- náhradní doprava za trolejbusy (výjimečně, při nedostatku autobusů), posilové spoje
- autoškola (vůz 336)
- smluvní přeprava (vozy 335 a 338)

Vůz 335 se dluhodobě nevyužívá na linkách MHD, zajišťuje pouze smluvní přepravu.
Vůz 336 se dluhodobě nevyužívá na linkách MHD, používá se pouze pro potřeby autoškoly.


| | |


Trolejbusy - soboty, neděle, svátky
bez omezení

Autobusy - soboty, neděle, svátky
Autobusy Citelis CNG (215-225)
Linka 12 : všecha tři vypravovaná pořadí (100% spojů na lince)
Linka 3 : obě dvě vypravovaná pořadí (100% spojů na lince)
Linky 4, 5, 7 a 10 : všechny spoje na lince (spoje zajišťuje jeden přejezdový vůz)
Linky 31 a 32 : všechny spoje

... dále také
- náhradní doprava za trolejbusy (v menším rozsahu)
- v případě poruchy minibusu Rošero jezdí na dělenném pořadí linky 6
Autobusy Citelis diesel (201-214)
vozy jsou vypravovány pouze při náhradní dopravě za trolejbusy ve větším rozsahu
Iveco Rošero First (401 a 402)
Linka 6 : jediné, dělené pořadí
Linky 4, 5, 7 a 10 : všechny spoje do cca. 10:00 (výměna za Citelis CNG)

... dále také
- smluvní přeprava
Karosa B952E (335-338)
vozy zajišťují pouze smluvní přepravu


| | |


Poznámka k výpravě trolejbusů
Prioritně jsou na linky vypravovány vozy přidělené (vůz má přidělenou osádku).
Nepřidělené vozy méně, ne-li zřídka.

Nepřidělené vozy: 66, 73


| | |


Nabyté poznatky si můžete nyní dosadit do následující tabulky


výprava autobusů
od 1.10.2016

 linka   špička PD  sedlo PD  víkend
 12 4 +1XI+1XII 3 2+1III
 3 2+1I+1III +1IV +1V +1VI +1VII +1VIII 2 2
 4 2+1VIII+1IX 1 1I
 5 2 1 1I
 6 1X 1X 1II
 7 1II 1 1I
 8 1IX 0 0
 9 1I 1IX 0 0
 10 1I+1II 1X 1II
 celkem 22 9 7

 linka   režim dne   6h   14h   22h
 31PD 1II/T/+ 1IV/Z/+ 1V/T/ 1IV/T/ +1VII/Z/  1
So,Ne,Sv1II  1  1
 32 PD 1III +1VI/T/ +1VII/Z/ 1+1XII/Z/  1XI
So,Ne,Sv 1 1  1III
  celkem PD 4 3 2
  celkem SO,NE,SV 2 2 2
I, II, III, ... ,XI, XII - vůz přejíždí mezi linkami = 1 kurs
II/T/ - jede pouze spoj TAM; IV/Z/ - jede pouze spoj ZPĚT


| | |


© Jihlavský MHD
Aktuální stav (zima 2017/2018)
odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © MK & M.J. & Eugen 2006-2017   


„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich