Výskyt vozidel na linkách MHD v Jihlavě

| | |


Množí se dotazy návštěvníků místního provozu, na kterých linkách a v jakém období lze vyhledat určité typy vozů. Tato stránka nechť jim pomůže se s výpravou vozidel na linky MHD v Jihlavě stručně seznámit. Neznalí místních poměrů ji jistě uvítají.


Trolejbusy - pracovní dny
Škoda 24Tr (62-67)
Trolejbusy od roku 2020, až na výjimky, nezasahují do provozu.
Škoda 26Tr (68-90)
Trolejbusy jsou vypravovány na všechny linky, vyjma pořadí na lince C obsluhujicích Kaufland a pořadí na lince B zajíždějicí k Motorpalu
Škoda 32Tr (91-93)
Vozy jsou vypravovány ve stejném rozsahu jako trolejbusy Škoda 26Tr
Škoda 32Tr BAT (10-16)
Linka C : tři pořadí
Linka B : dvě pořadí dopoledne, jedno odpoledne

Autobusy - pracovní dny
Autobusy Urbino CNG (235-239)
S ohledem na vysoké zastoupení vozového parku vozidly na CNG jsou autobusy vypravovány na téměř všechna pořadí.
Výjimku tvoří linka 7.
Autobusy Urbanway CNG (226-234)
S ohledem na vysoké zastoupení vozového parku vozidly na CNG jsou autobusy vypravovány na téměř všechna pořadí.
Výjimku tvoří linka 7.
Autobusy Citelis CNG (215-225)
Autobusy jsou vypravovány především na dělená pořadí a posilové spoje v přepravních spičkách.
V případě nedostatku parciálních trolejbusů bývá vypraven jako náhradní doprava.
Autobusy Citelis diesel (201-214)
... autobusy nejsou stabilně vypravovány, s výjimkou:
- poruchy autobusu na CNG náhodný výskyt na všech linkách
- náhradní dopravy na trolejbusových linkách ve větším rozsahu
Iveco Rošero First (401 a 402)
Linka 7 : jediné, celodenní pořadí (nasazen až po osmé hodině ráno)
Linky 4, 5 a 10 : vybrané spoje (přejezd z linky 7)

... dále také
- smluvní přeprava
Karosa B952E (336)
Vůz 336 se dluhodobě nevyužívá na linkách MHD, používá se pouze pro potřeby autoškoly.


| | |


Trolejbusy - soboty, neděle, svátky
Škoda 24Tr (62-67)
Trolejbusy od roku 2020, až na výjimky, nezasahují do provozu.
Škoda 26Tr (68-90)
Trolejbusy jsou vypravovány na všechny linky, vyjma linky C a dvou pořadí linky B (obsluha Motorpalu).
Škoda 32Tr (91-93)
Vozy jsou vypravovány ve stejném rozsahu jako trolejbusy Škoda 26Tr
Škoda 32Tr BAT (10-16)
Linka C : všechna pořadí
Linka B : dvě pořadí, s přejezdem na linku A

Autobusy - soboty, neděle, svátky
Autobusy Urbino CNG (235-239)
S ohledem na vysoké zastoupení vozového parku vozidly na CNG jsou autobusy vypravovány na všechna pořadí.
Autobusy Urbanway CNG (226-234)
S ohledem na vysoké zastoupení vozového parku vozidly na CNG jsou autobusy vypravovány na všechna pořadí.
Autobusy Citelis CNG (215-225)
Linky 31 a 32 : všechny spoje

... dále také
- náhradní doprava za trolejbusy, nedostatek parciálních trolejbusů
Autobusy Citelis diesel (201-214)
Vozy jsou vypravovány pouze při náhradní dopravě za trolejbusy ve větším rozsahu
Iveco Rošero First (401 a 402)
Vozy o víkendovém provozu do provozu nezasahují.
Karosa B952E (336)
Vozy o víkendovém provozu do provozu nezasahují.


| | |


Nabyté poznatky si můžete nyní dosadit do následující tabulky


výprava autobusů
od 29.12.2021

 linka   špička PD  sedlo PD  víkend
 12 6 3 3
 3 7 2 2
 4 4 1 *
 5 2 1 1
 7 1 1 1
 8 * 0 0
 10 1 * *
 celkem 21 8 7
V období označeném * jsou spoje zajišťovány přejezdy z jiných linek
Spoje expresních linek jsou zajišťovány přejezdy z jiných linek


| | |


© Jihlavský MHD
Aktuální stav (zima 2021/2022)
odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © MK & M.J. & Eugen 2006-2017