TOPlist


Výluka MHD v severní části města

| | |

Z důvodu modernizace dálnice D1, která se naplno rozběhla již v loňském roce, proběhne během roku 2014 rekonstrukce dálničního mostu mezi 112. a 111. kilometrem. Z toho důvodu bude od 1. dubna neprůjezdná komunikace pod tímto mostem - mezi Pávovem a Červeným křížem. Uzavírka této komunikace se významně dotkne provozu linky 12, která sice uzavírku objede po dálničním přivaděči, ovšem odstřižena od dopravy zůstane místní část Pávov a významná fabrika BOSCH DIESEL (pouze linka 12). Z tohoto důvodu bylo ve spolupráci Dopravního podniku a Magistrátu města Jihlavy navrhnuto následující řešení, počítající se zvláštní linkou obluhující oblast Pávova. Linka obdržela písmeno X a přestup mezi ní a spoji linky 12 uhýbajícími na přivaděč probíhá na nově zřízené zastávce Pávovská, přestupní. Na svém druhém konci se linka X otáčí v bývalém obratišti autobusů MHD v Novém Pávově. Větší přehled vám poskytne tato mapka.

Stav k 31.3.2014

Poslední dny provozu v úseku, kterými autobus nějakou dobu nepojede.
            

Připravená infrakstruktura
            


Stav k 1.4.2014

Aprílový začátek.
                            Již od počátku roku je zřejmé, že tato výluka bude splývat s další výlukou - tentokrát v režii města Jihlavy, které rekonstruuje starý kamenný most před železniční trať 225 mezi zastávkami Ul. 5 května a Kronospan. V průběhu měsíce května se vyjasňují všechny detaily. Výluka započne 16. června, vozy linek 12 a 36 pojedou ze zastávky Ulice 5. května na silnici I/38, po které zamíří do průmyslové oblasti na provizovně vytvořený "přestupní uzel", který tvoří místní kruhový objezd. Zde vznikne jednak náhrada za zastávku Pávovská, přestupní, ale též přestupní bod na novou variantu linky X, která byla prodloužena do oblasti Bedřichova (zastávka U Rybníka).

Stav od 16.6.2014

Situační plán nové zastávky Kruhový objezd, přestup


Otáčení autobusu na konečné U rybníka
    

Pro přehled uvádíme v tu dobu aktuální schéma vedení linek MHD .

Tento režim linkového vedení zůstal platný přes celé letní prázdniny. Plán plného obnovení provozu je září 2014. Pro úplnost dodejme, že v centru města probíhala od 28.4. do 31.10. (provoz trolejbusů od 12.11.) rekonstrukce Pražského mostu. Tato náročná rekonstrukce ovšem probíhala za plného provozu vozidel MHD, což byla podmínka soutěže. Jediným omezením bylo nasazení autobusů na linku E.

Přestože provoz probíhal beze změn do konce výluky, přinášel svá jistá specifika. Prohloužením trasy došlo k nárůstu vozů na lince X o jeden exemplář. Předně dodejme, že linka X neobsluhovala celou oblast, která byla rekonstrukcí mostu u Kronospanu vyloučena. Konečná linky X byla v zastávce U Rybníka, 50m za ní se autobusy otáčely. Neobloužena zůstala zastávka Kronospan (cca. 200m). Dalším specifikem linky X byl její interval. V souvislosti s faktem, že linka X oblouhovala oblasti neobsloužené linkami 12 a 36, očekávalo se, že v zastávce Kruhový objezd, přestup bude probíhat sjíždění linek a následný přestup. Především z důvodu malé kapacity křižovatky, která byla prostorem náhradních zastávek ovšem přímá přestupní vazba nebyla. Linky 12 a 36 jezdily dle svých starndartních jízdních řádů, linka X jezdila v taktu mezi 8-15 minut přes den. Běžný byl tady scénář výstupu z linky 12 a následné sledování odjezdu linky X (nářízení znělo nečekat). Oficiální vyjádření oponovalo krátkým intervalem linky X a krátkým souběhem se školním rokem. Realita byla taková, že čekat pravidelně při každé cestě 10 minut bylo nanejvýš otravné a výluka trvala do 15. října. Víkendový provoz, vzhledem k dlouhým intervalům, umožňoval poměrně rozumnou vazbu na přestupy mezi linkami. Často byla zmiňovaná událost nepříjemná jak pro DP samotný, tak i pro cestující. Vozy linky X byly nuceny najíždět z areálu DP v Brtnické ulici, což je jízda přes celé město. Nájezdy i zátahy z linky byly prováděty zásadně režijně (bez cestujícich). Cestující z linky X byly následně pobouřeni v situaci, kdy je vůz linky X vyložil na zastávce Kruhový objezd, přestup (či Pávovská, přestupní) a následně pokračoval stejným směrem, jako autobus linky 12, na který byli cestující v nočních hodinách nuceni několik minut čekat.

Ke konci srpna vyplývají na povrch nové skutečnosti. Most u Kronospanu bude otevřen v říjnu, společně s dálniční stavbou, která se ovšem stihla zrekonstruovat pouze z jedné poloviny. Měsíc září tedy přichází s vyhlídkou ještě nejméně měsíční výluky a jejím částečným opakováním na jaře 2015.

15.10.2014 se linky 12 a 36 po půl roce vracejí zpět do svých pravidelných tras. Krátkozrace byly odstraněny panely ze zastávek Kruhový objezd, přestup a Pávovská, přestupní. Na zastávce Pávovská, přestupní se s nimi opět setkmána na jaře roku 2015. Jízdní řády z krátké etapy linky X (1.4.2014 až 16.6.2014) jsou uschovány na opětovné použití v roce 2015. Uvidíme, zda-li rekonstrukce druhého směru dálnice bude trvat stejně dlouho, jako její první část.

© Marek Juránek

odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © MK & M.J. & Eugen 2006-2015