Sor TNS 12

| | |


Trnitá cesta k novým trolejbusům

Dodání šesti trolejbusů Sor TNS 12 provázela natolik trnitá cesta, že si ji ještě před představením typu sluší přípomenout.

Ještě před dodáním sedmi parciálních trolejbusů Škoda 32Tr vypsal DP města Jihlavy dne 13.1.2020 výběrové řízení na dalších šest trolejbusů. Ty měly jednak nahradit šestici trolejbusů Škoda 24Tr, ale zároveň posílit řady trolejbusů s alternativním pohonem, jejichž počet by byl pro uvažovaný provoz při dodání doposud objednaných sedmi kusů nedostačující.
V době uzávěrky obdržel DP dvě nabídky. Jednu od Škody Elektric s celkovou nabídkovou cenou 82,17 mil. Kč, druhou od česko-ukrajinského sdružení Trolejbusy Jihlava, tvořeného společnostni Tram for Envi a Bogdan Motors. Právě toto sdružení se přihlásilo s částkou 71,4 mil Kč a stalo se tak vítězen výběrového řízení, jelikož jediným hodnotícím kritériem byla cena. Následoval zdlouhavý námitek ze strany společnosti Bammer Trade, přičemž po vypořádání ze strany DPMJ bylo podáno odvolání k ÚOHS. ÚOHS dal plzeňskému Bammeru částečně za pravdu, ovšem proti tomuto rozhodnutí podal DPMJ rozklad a odvolal se u předsedy ÚOHS. Tam se svým rozkladem uspěl a na počátku roku 2021 se všechny námitky společnosti Bammer Trade podařilo vypořádat.
Ihned po vypořádání námitek Bammeru napadla výsledky výběrového řízení pro změnu Škoda Electric. Následné řízení ÚOHS dalo za pravdu DPMJ, proti tomuto rozhodnutí však Škoda Elektric podala rozklad. Na jaře roku 2021 pořádá jihlavský DP žádost o rozklad proti prvoinstačnímu rozhodnutí, které mu zakazovalo podepsat smlouvu s vítězným uchazačem. Tomu ÚOHS vyhověl a 23.4.2021 mohlo konečně dojít k podpisu smlouvy s vítezným uchazečem. K dodání vozidel mělo dojít do 14 měsíců od podpisu smlouvy, tedy v červnu roku 2022.

V prosinci 2021 přichází další obrat. Vysoutěžená vozidla doposud pracovala s dodáním trolejbusů Bogdan T70120 s elektrickou výzbrojí Cegelec. Karoserie od ukrajinského výrobce měla být upravena pro využití co nejvyššího mnozství tuzemských komponentů, pro specifické díly měl vzniknout na území ČR separátní sklad, případně měl výrobce poskytnout garantovanou lhůtu dodání komponent.
Ve zmiňověném prosinci 2021 je podepsán dodatek smlouvy, dle kterého budou trolejbusy dodány v notoricky známé karoserii od Libchavského Soru. Dodavatel změnu výrobce karoserie ospravedlňoval dodavatelskými problémy způsobenými pandemií Covidu 19, vzniklou situací na trhu a větším podílem české práce a českých komponent.
Výroba trolejbusů se však dostává do značeného časového skluzu a v době, kdy měly být trolejbusy dodávány (červen 2022) dochází reálně k výrobě fyzických karoserií v Libchavském závodě.
V září roku 2022 fyzicky existují dva vozy. Vůz s výrobním číslem 038 (budoucí číslo 17) a vůz s výrobním číslem 041 (budoucí číslo 18). Odstup výrobních čísel je způsobem vtěsnáním zakázky pro DPMB (vozy SOR TNS evidenčních čísel 3065 a 3066) mezi vozy pro Jihlavu. Koncem září 2022 se navenek kompletní vůz budoucího evidenčního čísla 18 prezentoval na veletrhu InnoTrans v Berlíně, krátce poté se v půli října jako fiktivní pražský vůz 9000 objevil na zahájení provozu trolejbusů v Praze - Letňanech. V tento moment přechází vývoj trolejbusů do poslední problémové fáze - zástavba elektrické výzbroje. Firma Cegelec se v mezičase rozhodla vozidla vybavit novou výzbrojí využívající nejmodernějších komponent (tzn. SiC polovodičů) a odlišné architektury. Fyzicky hotová vozidla tak přečkávají zimu v Libchavách, očekávající zástavbu funkční elektrické výzbroje Cegelec Alva.
V březnu 2023 je prototyp budoucího evidenčního čísla 17 převezen do areálu DP Hradec Králové, kde probíhá postupné oživování vozu. Vozidlo je plně funkční až koncem prázdnin, kdy přichází na Drážní úřad žádost o povolení ke zkušebnímu provozu bez cestujících. Ten je schválen a tak během září vozidla budoucího evidenčních čísel 17 a 22 křižují dnem i nocí Hradec Králové, aby co nejrychleji urazila stanovených 10 000km bez cestujících. Po absolvování těchto zkoušek bude probíhat zkušební provoz s cestujícími, v rámci kterého musejí vozidla urazit 20 000km. Tento zkušební provoz se již bude odehrávat v režii DP Jihlava.


Seznamte se ....
Trolejbus SOR TNS 12 je koncipován na karoserii stejnojmenného výrobce. Karoserie se nijak zvlášť neliší od karoserií vozů Škoda 32Tr z roku 2020. Největší změnou je absence "udírny" v zadní části prostoru pro cestující, související s přesunutím trakčních baterií na střechu vozidla. Jinak se stále jedná o nízkopodlažní dvounápravovou karoserii o délce 12 metrů, která je vybavena třemi dvoukřídlými dveřmi o jednotné šířce 1,2m, přičemž nástupní hrana se nachází ve výšce 340mm nad vozovkou.

Oproti svým soukmenovcům z roku 2020 najdeme na vozidlech několik rozdílů. První změnu cestující zaznamenají již při příjezdu vozidla. Tlačítka poptávkového otevírání dveří nejsou umístěna na dvěřních rámech, nýbrž v bočnicích. Interiér je barevně laděn jako trolejbus Škoda 26Tr NU ev. č. 94, tzn. nerezová madla, sedadla s koženkovém potahem v červené a modré barvě. Vozu 94 odpovídá i použitý informační systém, využívající vnějších panelů s RGB částí pro pole linky, dvojicí informačních 19" LCD displejů v interiéru nebo novou generací validátorů Mikroelektronika CVT. Samozřejmostí je pak přítomnost plnohodnotné klimatizace prostoru pro cestující, USB nabíječky a kamerový systém.
Stanovistě řidiče prošlo také drobnou modernizací, namísto ručičkových ukazatelů je palubní deska vybavena LCD displejem. Jako další výbavu lze zmínit kameru umístěnou na sběrači, pomocí které lze sledovat situaci na trolejovém vedení.

Trolejbus Sor TNS 12 A01:
Délka / šířka / výška: 12.000 / 2.550 / 3.400 mm
Hmotnost: 11.900 / 19.000 kg
Nástupní výška: 340 mm
Maximální rychlost: 65 km/h
Počet míst k sezení: 34
Počet míst k stání: 62
Počet míst v NP části: 14
Přední náprava: ZF RL 82 EC s nezávislým zavěšením
Zadní hnací náprava: portálová ZF 133 AV
Trakční motor: Asynchronní, vzduchem chlazený 175 kW, Tram for Envi
Trakční pohon: Cegelec Alva Integra
Trakční baterie: NMC (Nikl-Mangan-Kobalt) 168S Magnus (72kWh), BMZ Group, Gliwice, PL
Topení: Vodní s elektrickým výměníkem
Sběrače: Poloautomatické, EC Engineering, Krakow, PL

Mechanická manuálně ovládaná plošina pro invalidní cestující
Karoserie plně nízkopodlažní SOR Libchavy.


Po strastiplné cestě vozů nastalo jejich dodávání do Jihlavy. I to ovšem mělo svá specifika. Jako první by do Jihlavy přivezen v pátek 22.9.2023 vůz budoucího evidenčního čísla 19. Jeho působení v Jihlavě bylo ovšem velmi krátké. Byl dodán pouze na prezentaci v rámci DOD, na který přislíbil výrobce jeden výrobce dodat. Přestože se po areálu vůz pohyboval vlastní silou, byl v úterý 26.9.2023 odvezen a náhradou za něj byl ve stejný den dovezen vůz budoucího čísla 17. Ten již byl určen do zkušebního provozu s cestujícími a hned následující den, ve středu 27.9.2023 absolvoval zkušební jízdu po městě. Druhým dodaným vozem byl vůz ev. č. 19, který dorazil 18.10.2023. Hned druhý den, 19.10.2023, dorazil vůz 18. Tento trojlístek zajistil ujetí potřených kilometrů ke schválení typu, které bylo vydáno 14. prosince 2023. Vozy jsou oficiálně označeny jako typ SOR TNS 12 A01. Ihned po tomto slavnostním momentu odstartovala dodávka zbylých vozů v rychlém sledu. V pondělí 18.12. byl dodán společně se zátěží vůz 22, v úterý 19.12. vůz 20 a nakonec ve středu 20.12.2023 dorazil jako poslední vůz budoucího ev. č. 21. Ve stejný den (ve středu 20.12.2023 se na zkušebních jízdách objevil v ulicích vůz 22).


DODÁVKY:

 2023 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22  


VIN KÓDY:

(ev.č. | V.č. Sor | VIN | dovezen do Jihlavy)
17 |  38 | TK9S2TXXGNLSL5038 |  26.9.2023
18 |  41 | TK9S2TXXGNLSL5041 |  19.10.2023
19 |  42 | TK9S2TXXGNLSL5042 |  18.10.2023
20 |  43 | TK9S2TXXGNLSL5043 |  19.12.2023
21 |  44 | TK9S2TXXGNLSL5044 |  20.12.2023
22 |  42 | TK9S2TXXGNLSL5045 |  18.12.2023

Provoz

Po sérii zkušebních jízd byl vůz 17 nasazen do zkušebního provozu s cestujícími v úterý 3.10.2023 na celodenní kurz G6. Další z vozů, který zastáhl do pravidelného provozu, byl vůz ev. č. 19. Ten byl v pátek 20.10.2023 vypraven na odpolední linku B (kurz B4). Z první trojice jako poslední veze své cestující trolejbus e. č. 18. Stalo se tak ve čtvrtek 26.10.2023 na celodenním kurzu G6. Nutno ovšem podotknout, že zahájení zkušebního provozu s cestujícími neznamená, že by byla vozidla neustále v provozu. Z provozních důvodů a z důvodů četných poruch (největší problémy způsobují výpadky pomocných pohonů a problémy s poloautomatickou sběrací soustavou) ukrajují své zkušební kilometry velmi pomalu. Z toho důvodu byl v Jihlavě téměř nepřetržitě přítomen pracovník fy. Cegelec, který diagnostikoval chování výzbroje při zkušebních jízdách, ale i na pravidelných linkách. Bylo tedy možné v pravidelném spoji narazit na člověka, který cestoval v trolejbusu v oranžové reflexní vestě a notebookem připojemým do podhledů trolejbusu. Nejčastěji se v provozu objevuje vůz číslo 17 (vyjma konce listopadu, kdy vozu vnitřním pnutím karoserie prasklo čelní okno). V listopadu mu sekunduje především vůz 19, v prosinci se naopak vůz 19 vypravuje sporadicky a vůz 18 se vypravuje častěji. Ve čtvrtek 14.12. dopoledne je překročena pomyslná meta, tedy 20 000 kilometrů s cestujícími. Koncem prosince jsou z administrativních důvodů vozy odstaveny. Po Novém roce na vozidlech řeší dodavetelé reklamace. Znovu se trolejbusy do ulic vrátily v pátek 19.1.2024, kdy zasáhla do provozu hned čtveřice vozů. Původní trojici doplnil vůz 22, který tento den poprvé zasáhl do provozu s cestujícími na lince G (kurz G1). Poslední dvojice vozů zasáhla do provozu ve čtvrtek 25.1.2024. Vůz 20 byl nasazen na lince G a vůz 21 na linku B. Pro oba vozy ovšem prémiérové nasazení nedopadlo dobře. Vůz 21 byl stažen kvůli závadě v kabeláži OIS, vůz 20 přijel do vozovny za tahačem kvůli poruše trakční baterie. Oba vozy byly během dalšího týdne vypraveny do provozu znovu, již úspěšně.

Přestože byly všechny vozy předány dopravnímu podniku, vozidla se dlouhodobě potýkají s problémy všech charakterů. Ať jde o neduhy karoserie (praskající čelní okna, praskající teplovodní hadice vinou abcence průchodek atp.), problémy se sběrači (samovolné stahování), problémy s výzbrojí (chybové hlášky, restarty) a trakční baterie. Dlouhodobě problematické jsou zejména sběrače a trakční baterie, kde se nedaří s jejich dodavatelem navázat rozumnou spolupráci. Polovina vozů stihla v krátké době prodělat výměnu trakční baterie kus za kus. Konkrétně jde o vozy 20 v únoru, 21 v březnu a vůz 17 v květnu 2024. V květnu 2024 situaci zpestřuje prodej výrobce elektrické výzbroje Cegelec koncernu Škoda Transportion.
odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © Jihlavský MHD | since 2006