TOPlist


Trolejbusová trať na Bedřichov

...postup výstavby

| | |

Aktuálně se pracuje:
Přeložky inženýrských sítí na Pávovské ulici
Výstavba základů na Pávovské a Sokolovské ulici


| | |

Květen

Na začátku května stojí na Pávovské ulici většina sloupů v úseku mezi zastávkami Škola Bedřichov a Bosch Diesel. Pracuje se na základech obou budoucích měníren a práce na výstavbě základů sloupů se dostávají do druhého stavebního úseku na ulici Sokolovské. Na sloupech vedoucích ke konečné Bosch Diesel se začal 5.5.2022 objevovat první montážní materiál.

Květen 2022
                    


Duben

Počátkem dubna finišuje pokládka kabelů na Pávovské ulici mezi smyčkou a zastávkou Škola Bedřichov. Zároveň se začínají objevovat první zárodky budoucí MR3 a v souvislosti s rekonstrukcí zastávek Ul. 5. května začíná stavební činnost i zde. Postupně je výkop od smyčky směrem k městu zasypáván a urovnáván, práce se přesouvají dál po trase, k zastávce U Rybníka, kde koncem dubna finišují potřebné přeložky inženýrských sítí. Koncem dubna jsou vztyčeny sloupy na konečném úseku od odbočky až ke konečné Bosch Diesel. Zároveň jsou po pokládce kabelů dobetonovány i zbývající základy. V průběhu celého dubna dochází také na Pávovské ulici k demontáži původního VO.

Duben 2022
                                       


Březen

Během března se práce věnují ulici Pávovské, kde probíhá výstavba základů a kabelových rýh od budoucí smyčky směrem do města. Zároveň se u Bosch Diesel začíná se stavbou základů, které je nutné vykopat ručně. Postupně lemuje Pávovskou ulici souvislý výkop pro uložení trakčních kabelů s kabely VO, v půlce března se výkop rozšiřuje od smyčky Domácí potřeby i směrem k Bosch Diesel, kam se ještě běhěm března začínají ukládat trakční kabely. Konec března je poznamenán kuriozní nehodou. Vozidlo stavby převážající bagr s nesklopeným ramenem poškodilo trolejové vedení v ulici Romana Havelky a na jednom místě jej dokonce přetrhlo.

Březen 2022
                                                       


Únor

Hned první únorový týden (fakticky již 31.2.2022) končí zimní přestávka a ulice Pávovská od budoucí smyčky Domácí potřeby k odbočce k Bosch Diesel (s výjimkou okolí kruhového objezdu) je osazena novými sloupy. Od 14.2. pokračují práce ve smyčce Domácí potřeby, kde se začíná s výkopy základy stožářů, dále se budují základy budoucích sloupů od odbočky k Bosch Diesel až k závodu. Koncem února jsou hotové základy z větší části hotovy až ke konečné Bosch Diesel a je usazen kabel veřejného osvětlení. Poslední únorový den se práce soustředí již na ulici Pávovskou, kde se postupuje od smyčky Domácí potřeby směrem do města.

Únor 2022
                


Leden

Během ledna probíhá na stavbě zimní přestávka. Během ní se především externě kompletují budoucí kontejnerové měnírny. Zimní přestávka končí poslední lednový den.


Rok 2021

Prosinec

Během prosince probíhá na stavbě zimní přestávka. Během ní se především externě kompletují budoucí kontejnerové měnírny.

Listopad

Po celý listopad probíhá uzavírka Sokolovské ulice mezi kruhovým objezdem s ulicí Romana Havelky a křižovatkou s ulicí Václavkovou. První dny uzavírky byl navíc v prostoru kruhového objezdu u Kauflandu zřízen semaforový úsek, který způsoboval velké dopravní kongesce. Por několika dnech byl zábor zrušen a krohový objezd byl plně zprůjezdněn. Celou dobu uzavírky byla MHD odkloněna na objízdnou trasu přes Královský vršek. Zřízeny byly i náhradní zastávky Kaufland (hned za odbočkou z Pražské ulice) a Královský vršek (hned za odbočkou ze Sokolovské ulice). Během uzavírky byly v nepřehledném úseku se serpentinou vystavěny základy budoucích trakčních stožárů, nataženy napájecí kabely z rozvodné skříně před budovou HZS a také nové rozvody veřejného osvětlení. Druhý pracovní úsek byl na Pávovské ulici, mezi budoucí smyčkou Domácí potřeby a odbočkou k Bosch Diesel. Rozsah prací byl totožný (základy sloupů + pokládka kabelů). V pátek 12.11.2021 došlo taktéž poblíž HZS na Sokolovské ulici k poklepání základního kamene.

Listopad 2022
                         


Říjen

Po podepsání smlouvy, která se v registru smluv objevila 6.10.2022 (podepsána 1.10.2022), začalo hned v první půjce října navážení materiálu do provizorního zázemí stavby, které vzniklo v nevyužívané smyčce Domácí potřeby. 19. října bylo oficiálně předáno staveniště. Mezi prvními pracemi bylo vytyčení budoucích poloh nových sloupů TV.<--- zpět na rozcestník


| | |


© Jihlavský MHD

odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © Jihlavský MHD | since 2006