TOPlist


Trolejbusová trať na Bedřichov

...postup výstavby

| | |

Aktuálně se pracuje:
Vztyčování základů a zemní práce na Sokolovské ulici.
Montáž trolejového vedení na Pávovské ulici.


| | |

Září

Převěsy na křižovatce ulic Sokolovská x Pávovská s přilehlým úsekem přes železniční viadukt jsou nataženy na přelomu srpna a září. Montážní práce se soustředí na konečnou Bosch Diesel, kde je první zářijový den natažena druhá předjízdná stopa a jsou instalovány kostry výhybek. Poté v dalším týdnu dochází k dokončení armatur, instalování obloukových svorek a drátkování oblouků. Úsek na konečné Bosch Diesel je finálně dokončen v první polovině září. Dochází také ke vztyčování dalších sloupů, v týdnu od 19. září zbývá osadit již pouze jednotky kusů. Začátkem tohoto týdne je také natažen trolejový vodič od Kronospanu směrem k již hotovému úseku za točnou Zadní Bedřichov. Další nově natažený trolejový vodič navazuje na konec hotového úseku za výjezdem od Bosch Diesel a vede až k budoucí smyčce Zadní Bedřichov. Ze středy na čtvrtek 22.9. je natažen i trolejový vodič od smyčky Zadní Bedřichov ke Kronospanu. Poté, co jsou od Kronospanu nataženy oba trolejové vodiče až na konečnou práce pokračují instalací výložníků na Sokolovské ulici.

Září 2022
                                         


Srpen

Hned první srpnový týden se výkopy nových základů stožárů dosáhly již hotových sloupů v ohybu Sokolovské ulice. Oba stavební úseky tak byly propojeny. Zarovnává se zemní rýha mezi zastávkami Královský vršek a ul. 5. května, na nové převěsy u Kauflandu se montují trolejové úchyty. Výluka u Kauflandu začíná v pondělí 8. srpna. Dopoledne se úsek fyzicky oddělil sítě (nápájecí úsek je společný s Havlíčkovou ulicí, kde zůstává provoz zachován). Ve večerních hodinách dochází k natažení nové přímé stopy, na kterou je ukotvena obousměrně trolej. Poté došlo k sestříhání staré troleje a původních převěsů. Montážní práce odstartovaly naplno v úterý 9.8., kdy byly během dne ukotveny kostry všech budoucích armatur. Během noci z úterý na středu poté došlo k natažení zbývajících trolejových vodičů. První měď tak vyrazila směrem na Bedřichov. Během středy a čtvrtka se pokračuje v kotvení výhybek a instalaci obloukových svorek. V pátek 12.8. se ve výhybkách instalují kříže, začíná se také s montáží návěstidel a elektroniky výhybek. Tyto práce se protáhly až do soboty 13.8., kdy se podařilo všechny výhybky zkompletovat a dodrátkovaly se obloukové svorky. Během nedělního rána probíhají pouze drobné dokončovací práce, odpoledne se zrak montérů upírá ke konečné Bosch Diesel, kde jsou dokončeny chybějící převěsy a nachystány "hokejky" k natažení troleje. Koncem týdne se také rozběhly práce na hloubení posledních základů u zastávky Bosch Diesel, odbočka. V pondělí 15.8. dopoledne je křižovatka u Kauflandu oživena, kolem poledne probíhá zkušební jízda s trolejbusem Škoda 32Tr evidenčního čísla 10. Kvůli chybějícímu pokračování směrem na Bedřichov a nutnosti projet všechny větve křižovatky bylo nutné sáhnout po bateriovém voze. Během pondělního odpoledne je natažen první trolejová drát na Bedřichově. Začíná v úsekovém děliči za smyčkou Zadní Bedřichov a přes smyčku Bosch Diesel vede až do křižovatky s Pávovskou ulicí. Během úterý 16.8. je k němu natažen i druhý trolejový drát. Další práce pokračují v týdnu od 22.8. Jsou instalovány výložníky na již stojící sloupy od zastávky Škola Bedřichov až ke křižovatce Sokolovská x Pávovská. Posléze dochází ke vztyčování dalších stožárů, především na počátku Sokolovské ulice od hotového úseku až k zastávce Královský vršek. V sobotu 27.8. konečně na linku E vyjíždějí trolejbusy. Poslední srpnové dny jsou vztyčovány sloupy od zastávky ul. 5 května směrem do města. Dále jsou připravovány na natažení převěsy v křižovatce Sokolovská x Pávovská.

Srpen 2022
                                                                                                        


Červenec

Přelomem června a července jsou instalovány převěsy v dalších úsecích s kompletními sloupy, jako jsou křižovatka na výjezdu od Bosch Diesel nebo okolí smyčky Domácí potřeby. Zároveň došlo k několika dodávkám nových sloupů, tudíž mohly být v úterý 5.7.2022 (hodí se dodat, že se jedná o státní svátek) usazeny zbývající sloupy v okolí křižovatky na výjezdu od Bosch Diesel, na okružní křižovatce na Pávovské ulici, v okolí smyčky Domácí potřeby, dále byly vztyčeny sloupy mezi zastávkami Škola Bedřichov a U Rybníka a na kruhém objezdu u Kauflandu. Vzhled měníren po jejich usazení mění klempíři, kteří na nich staví sedlovou střechu. V dalším týdnu se pracuje v okolí kruhového objezdu na Pávovské ulici. Natahují se převěsy a instalují chybějící výložníky. O dalším víkendu 16.- 17. se opět vztyčují sloupy, tentokrát od zastávky U Rybníka až k zastávce ul. 5 května. Hned po víkendu se na sloupy instaluje montážní materiál. Dále se kolem již hotových základů na Sokolovské ulici hloubí zemní rýhy, do kterých se posléze ukládají trakční kabely a rozvody veřejného osvětlení. Poslední červencový týden hloubení výkopů dosáhne zastávky Královský vršek, montéři zase připravují převěsy a výložníky v okolí kruhového objezdu u Kauflandu. Poslední červencový víkend jsou v noci nataženy převěsy v kruhovém objezdu u Kauflandu a přilehlém úseku Sokolovské ulice.

Červenec 2022
                                                                                      


Červen

V červnu se výkopové práce zaměřují na samý začátek trati - kruhový objezd u Kauflandu. Jsou vyhloubeny základy pro nové sloupy a demontován sloup uprostřed kruhového objezdu. Druhý červnový týden je na konečné Bosch Diesel a příjezdové komunikaci vztyčena další řada nových sloupů. Výkopy základů v první půlce června také postupují Sokolovskou ulicí směrem k centru města a na konci měsíce dosahují ke křižovatce s ulicí Kolárovou. V druhé půlce června jsou hloubeny zbývající základy na počátku Sokolovské ulice - v opěrné zdi naproti kruhovému objezdu u Kauflandu. Zároveň se na konečné Bosch Diesel po vztyčení všech sloupů začíná s montáží převěsů. V neděli 26.6.2022 se koná akce s názvem "Den otevřené stavby", kde je veřejnosti prezentován stávající stav, použité technologie a montážní postupy, zároveň je přiblížen další harmonogram stavby a plány do budoucna. Ve středu 29.6.2022 jsou dovezeny obě kontejnérové měnírny budoucího označení MR3 a MR4 a ještě týž den jsou usazeny. Poté započaly práce na zavedení napájecích kabelů a okolní zemní práce.

Červen 2022
                                                


Květen

Na začátku května stojí na Pávovské ulici většina sloupů v úseku mezi zastávkami Škola Bedřichov a Bosch Diesel. Pracuje se na základech obou budoucích měníren a práce na výstavbě základů sloupů se dostávají do druhého stavebního úseku na ulici Sokolovské. Na sloupech vedoucích ke konečné Bosch Diesel se začal 5.5.2022 objevovat první montážní materiál. O víkendu 14. a 15.5. jsou za částečného omezení silničního provozu osazeny sloupy na počátečním úseku Sokolovské ulice, kde byly na podzim minulého roku vystavěny základy. Společně s postupem výstavby dalších základů sloupů na Pávovské ulici jsou v druhé půlce května na již vystavěné sloupy instalovány odpojovače a instalovány výložníky s úchyty.

Květen 2022
                                                


Duben

Počátkem dubna finišuje pokládka kabelů na Pávovské ulici mezi smyčkou a zastávkou Škola Bedřichov. Zároveň se začínají objevovat první zárodky budoucí MR3 a v souvislosti s rekonstrukcí zastávek Ul. 5. května začíná stavební činnost i zde. Postupně je výkop od smyčky směrem k městu zasypáván a urovnáván, práce se přesouvají dál po trase, k zastávce U Rybníka, kde koncem dubna finišují potřebné přeložky inženýrských sítí. Koncem dubna jsou vztyčeny sloupy na konečném úseku od odbočky až ke konečné Bosch Diesel. Zároveň jsou po pokládce kabelů dobetonovány i zbývající základy. V průběhu celého dubna dochází také na Pávovské ulici k demontáži původního VO.

Duben 2022
                                       


Březen

Během března se práce věnují ulici Pávovské, kde probíhá výstavba základů a kabelových rýh od budoucí smyčky směrem do města. Zároveň se u Bosch Diesel začíná se stavbou základů, které je nutné vykopat ručně. Postupně lemuje Pávovskou ulici souvislý výkop pro uložení trakčních kabelů s kabely VO, v půlce března se výkop rozšiřuje od smyčky Domácí potřeby i směrem k Bosch Diesel, kam se ještě běhěm března začínají ukládat trakční kabely. Konec března je poznamenán kuriozní nehodou. Vozidlo stavby převážající bagr s nesklopeným ramenem poškodilo trolejové vedení v ulici Romana Havelky a na jednom místě jej dokonce přetrhlo.

Březen 2022
                                                       


Únor

Hned první únorový týden (fakticky již 31.2.2022) končí zimní přestávka a ulice Pávovská od budoucí smyčky Domácí potřeby k odbočce k Bosch Diesel (s výjimkou okolí kruhového objezdu) je osazena novými sloupy. Od 14.2. pokračují práce ve smyčce Domácí potřeby, kde se začíná s výkopy základy stožářů, dále se budují základy budoucích sloupů od odbočky k Bosch Diesel až k závodu. Koncem února jsou hotové základy z větší části hotovy až ke konečné Bosch Diesel a je usazen kabel veřejného osvětlení. Poslední únorový den se práce soustředí již na ulici Pávovskou, kde se postupuje od smyčky Domácí potřeby směrem do města.

Únor 2022
                


Leden

Během ledna probíhá na stavbě zimní přestávka. Během ní se především externě kompletují budoucí kontejnerové měnírny. Zimní přestávka končí poslední lednový den.


Rok 2021

Prosinec

Během prosince probíhá na stavbě zimní přestávka. Během ní se především externě kompletují budoucí kontejnerové měnírny.

Listopad

Po celý listopad probíhá uzavírka Sokolovské ulice mezi kruhovým objezdem s ulicí Romana Havelky a křižovatkou s ulicí Václavkovou. První dny uzavírky byl navíc v prostoru kruhového objezdu u Kauflandu zřízen semaforový úsek, který způsoboval velké dopravní kongesce. Por několika dnech byl zábor zrušen a krohový objezd byl plně zprůjezdněn. Celou dobu uzavírky byla MHD odkloněna na objízdnou trasu přes Královský vršek. Zřízeny byly i náhradní zastávky Kaufland (hned za odbočkou z Pražské ulice) a Královský vršek (hned za odbočkou ze Sokolovské ulice). Během uzavírky byly v nepřehledném úseku se serpentinou vystavěny základy budoucích trakčních stožárů, nataženy napájecí kabely z rozvodné skříně před budovou HZS a také nové rozvody veřejného osvětlení. Druhý pracovní úsek byl na Pávovské ulici, mezi budoucí smyčkou Domácí potřeby a odbočkou k Bosch Diesel. Rozsah prací byl totožný (základy sloupů + pokládka kabelů). V pátek 12.11.2021 došlo taktéž poblíž HZS na Sokolovské ulici k poklepání základního kamene.

Listopad 2022
                         


Říjen

Po podepsání smlouvy, která se v registru smluv objevila 6.10.2022 (podepsána 1.10.2022), začalo hned v první půjce října navážení materiálu do provizorního zázemí stavby, které vzniklo v nevyužívané smyčce Domácí potřeby. 19. října bylo oficiálně předáno staveniště. Mezi prvními pracemi bylo vytyčení budoucích poloh nových sloupů TV.<--- zpět na rozcestník


| | |


© Jihlavský MHD

odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © Jihlavský MHD | since 2006