TOPlist


Trolejbusová trať na Bedřichov

...postup výstavby

| | |

Aktuálně se pracuje:
Trať čeká na TBZ a vydání povolení ke zkušebnímu provozu.


| | |

Prosinec

Ve čtvrtek 1. prosince je dokončen úsekový dělič u Kauflandu. Tím se trať stává sjízdnou. Sjízdnost se ověřuje následující den, kdy se trolejbus Škoda 32Tr ev. č. 15 před desátou hodinou dopoledne vydává na novou trať. Prvně projede všechny úseky (včetně kusé stopy ze zastávky Bosch Diesel, odbočka, kde dochází k vyměření natrolejovacích stříšek) sníženou rychlostí kolem 20km/h. Před jednáctou se vydává na trať po druhé, nyní trať projíždí normální rychlostí. Druhé kolo trvá podstatně kratší dobu a o půl dvanácté již trolejbus trať opouští a míří do vozovny.

Prosinec 2022
  


Listopad

Začátkem listopadu se pracuje především na finálním upevnění trolejového vedení v jeho celé délce. Dílčí úseky na Sokolovské ulici jsou doplněny řezanými převěsy. Křižovatka ke smycče Domácí potřeby společně se smyčkou je vybavena armaturami. Dále probíhá příprava převěsů na posledním úseku bez trolejového vedení, kterém je úsek od zastávky Bosch Diesel, odbočka ke křižobvatce k závodu. Na tomto posledním úseku jsou trolejové vodiče nataženy v neděli 6.11. V následujícím týdnu se pokračuje v montáži úsekových děličů a dokončení napájecích bodů. Souběžně se všemi pracemi na trolejovém vedení paralelně probíhají postupné demontáže starých sloupů VO a TV po celé trase. Do středy 9.11. jsou hotovy všechny úsekové děliče (kromě toho za zast. Kaufland, jehož připojeni si vyžádá napěťovou výluku) a je dokončena kusá stopa ze zastávky BD odbočka (i s natrolejovacími stříškami - poprvé jsou v Jihlave použity natrolejovací stříšky od firmy Elektroline). V druhé půlce listopadu se dokončují poslední napajecí body a finálně se kompletuje trolejové odbočení do smyčky Domácí potřeby. Zároveň pokračují demontáže sloupů VO, finalizuje příprava měníren a dokončují se povrchy. V posledních listopadových měsících již dochází k revizím jednotlivých částí stavby.

Listopad 2022
                                                                                               


Říjen

V prvním říjnovém týdnu probíhá montáž zbylých výložníků na Sokolovské ulici. Zároveň je v druhé pokovině prvního říjnového týdne nataženo trolejové vedení v úseku od Kronospanu k budově Sokola Bedřichov. Práce na upevnění troleje ovšem probíhají především na nedávno natažené troleji na Pávovské ulici. Mimojiné také probíhají probíhají zemní práce na finálním dokončení okolí stavby. Dále se také dokončují napájecí body a kabelové trasy s rozpínacími skříněmi. V neděli 10. září v dopoledních hodinách je natahováno další trolejové vedení, a to v náročném úseku od křižovatky s Fügnerovou ulicí ke Kauflandu. V odpoledních hodinách jsou připraveny úchyty i pro natažení stopy směrem do kopce, ke kterému dochází v následujících dnech. Kromě prací na trolejovém vedení dochází také k zapojování veřejného osvětlení včetně nových rozvodů. V týdnu od 17. října se pozornost soustředí na smyčku Domácí potřeby. Po pondělním usazení kontejneru sociálního zázemí se pracuje na instalaci převěsů a výložníků, kterou ve čtvrtek završí natahování nové troleje ve smyčce. V pátek 21.10. se natahuje trolej na posledním úseku bez troleje, mezi křižovatkou s ulicí Fügnerovou a Sokolem Bedřichov. Během pátku je natažena stopa směrem z města. O víkendu práce pokračují natažením druhé stopy ve smyčce Domácí potřeby a instalací svorek v úseku mezi Kronospanem a zastávkou ul. 5. května. V posledních říjnových dnech se pracuje na uchycení trolejového vedení do finální podoby.

Říjen 2022
                                                                                                                      


Září

Převěsy na křižovatce ulic Sokolovská x Pávovská s přilehlým úsekem přes železniční viadukt jsou nataženy na přelomu srpna a září. Montážní práce se soustředí na konečnou Bosch Diesel, kde je první zářijový den natažena druhá předjízdná stopa a jsou instalovány kostry výhybek. Poté v dalším týdnu dochází k dokončení armatur, instalování obloukových svorek a drátkování oblouků. Úsek na konečné Bosch Diesel je finálně dokončen v první polovině září. Dochází také ke vztyčování dalších sloupů, v týdnu od 19. září zbývá osadit již pouze jednotky kusů. Začátkem tohoto týdne je také natažen trolejový vodič od Kronospanu směrem k již hotovému úseku za točnou Zadní Bedřichov. Další nově natažený trolejový vodič navazuje na konec hotového úseku za výjezdem od Bosch Diesel a vede až k budoucí smyčce Zadní Bedřichov. Ze středy na čtvrtek 22.9. je natažen i trolejový vodič od smyčky Zadní Bedřichov ke Kronospanu. Poté, co jsou od Kronospanu nataženy oba trolejové vodiče až na konečnou práce pokračují instalací výložníků na Sokolovské ulici. Ty jsou nejprve instalovány na koncovém úseku, od křižovatky s Pávovskou ulicí k budově beřichovského Sokola (v místě budoucího ÚD). Práce se poté posouvají do dalšího úseku, od zastávky Na Růžku s přerušením v okolí zastávek Královský vršek (kde stále absentují některé sloupy) až do náročného úseku, jímž je serpentina v Sokolovské ulici, odkud ulice klesá ke Kauflandu. Paralelně s těmito pracemi probíhají zemní práce na přepojování veřejného osvětlení (první svítidla na nových sloupech zazářila na konečné Bosch Diesel).

Září 2022
                                                                   


| | |

starší aktuality

| | |

<--- zpět na rozcestník


| | |


© Jihlavský MHD

odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © Jihlavský MHD | since 2006