TOPlist


Trolejbusová trať na Bedřichov

...postup výstavby

| | |

novější aktuality

| | |Srpen

Hned první srpnový týden se výkopy nových základů stožárů dosáhly již hotových sloupů v ohybu Sokolovské ulice. Oba stavební úseky tak byly propojeny. Zarovnává se zemní rýha mezi zastávkami Královský vršek a ul. 5. května, na nové převěsy u Kauflandu se montují trolejové úchyty. Výluka u Kauflandu začíná v pondělí 8. srpna. Dopoledne se úsek fyzicky oddělil sítě (nápájecí úsek je společný s Havlíčkovou ulicí, kde zůstává provoz zachován). Ve večerních hodinách dochází k natažení nové přímé stopy, na kterou je ukotvena obousměrně trolej. Poté došlo k sestříhání staré troleje a původních převěsů. Montážní práce odstartovaly naplno v úterý 9.8., kdy byly během dne ukotveny kostry všech budoucích armatur. Během noci z úterý na středu poté došlo k natažení zbývajících trolejových vodičů. První měď tak vyrazila směrem na Bedřichov. Během středy a čtvrtka se pokračuje v kotvení výhybek a instalaci obloukových svorek. V pátek 12.8. se ve výhybkách instalují kříže, začíná se také s montáží návěstidel a elektroniky výhybek. Tyto práce se protáhly až do soboty 13.8., kdy se podařilo všechny výhybky zkompletovat a dodrátkovaly se obloukové svorky. Během nedělního rána probíhají pouze drobné dokončovací práce, odpoledne se zrak montérů upírá ke konečné Bosch Diesel, kde jsou dokončeny chybějící převěsy a nachystány "hokejky" k natažení troleje. Koncem týdne se také rozběhly práce na hloubení posledních základů u zastávky Bosch Diesel, odbočka. V pondělí 15.8. dopoledne je křižovatka u Kauflandu oživena, kolem poledne probíhá zkušební jízda s trolejbusem Škoda 32Tr evidenčního čísla 10. Kvůli chybějícímu pokračování směrem na Bedřichov a nutnosti projet všechny větve křižovatky bylo nutné sáhnout po bateriovém voze. Během pondělního odpoledne je natažen první trolejová drát na Bedřichově. Začíná v úsekovém děliči za smyčkou Zadní Bedřichov a přes smyčku Bosch Diesel vede až do křižovatky s Pávovskou ulicí. Během úterý 16.8. je k němu natažen i druhý trolejový drát. Další práce pokračují v týdnu od 22.8. Jsou instalovány výložníky na již stojící sloupy od zastávky Škola Bedřichov až ke křižovatce Sokolovská x Pávovská. Posléze dochází ke vztyčování dalších stožárů, především na počátku Sokolovské ulice od hotového úseku až k zastávce Královský vršek. V sobotu 27.8. konečně na linku E vyjíždějí trolejbusy. Poslední srpnové dny jsou vztyčovány sloupy od zastávky ul. 5 května směrem do města. Dále jsou připravovány na natažení převěsy v křižovatce Sokolovská x Pávovská.

Srpen 2022
                                                                                                        


Červenec

Přelomem června a července jsou instalovány převěsy v dalších úsecích s kompletními sloupy, jako jsou křižovatka na výjezdu od Bosch Diesel nebo okolí smyčky Domácí potřeby. Zároveň došlo k několika dodávkám nových sloupů, tudíž mohly být v úterý 5.7.2022 (hodí se dodat, že se jedná o státní svátek) usazeny zbývající sloupy v okolí křižovatky na výjezdu od Bosch Diesel, na okružní křižovatce na Pávovské ulici, v okolí smyčky Domácí potřeby, dále byly vztyčeny sloupy mezi zastávkami Škola Bedřichov a U Rybníka a na kruhém objezdu u Kauflandu. Vzhled měníren po jejich usazení mění klempíři, kteří na nich staví sedlovou střechu. V dalším týdnu se pracuje v okolí kruhového objezdu na Pávovské ulici. Natahují se převěsy a instalují chybějící výložníky. O dalším víkendu 16.- 17. se opět vztyčují sloupy, tentokrát od zastávky U Rybníka až k zastávce ul. 5 května. Hned po víkendu se na sloupy instaluje montážní materiál. Dále se kolem již hotových základů na Sokolovské ulici hloubí zemní rýhy, do kterých se posléze ukládají trakční kabely a rozvody veřejného osvětlení. Poslední červencový týden hloubení výkopů dosáhne zastávky Královský vršek, montéři zase připravují převěsy a výložníky v okolí kruhového objezdu u Kauflandu. Poslední červencový víkend jsou v noci nataženy převěsy v kruhovém objezdu u Kauflandu a přilehlém úseku Sokolovské ulice.

Červenec 2022
                                                                                      


Červen

V červnu se výkopové práce zaměřují na samý začátek trati - kruhový objezd u Kauflandu. Jsou vyhloubeny základy pro nové sloupy a demontován sloup uprostřed kruhového objezdu. Druhý červnový týden je na konečné Bosch Diesel a příjezdové komunikaci vztyčena další řada nových sloupů. Výkopy základů v první půlce června také postupují Sokolovskou ulicí směrem k centru města a na konci měsíce dosahují ke křižovatce s ulicí Kolárovou. V druhé půlce června jsou hloubeny zbývající základy na počátku Sokolovské ulice - v opěrné zdi naproti kruhovému objezdu u Kauflandu. Zároveň se na konečné Bosch Diesel po vztyčení všech sloupů začíná s montáží převěsů. V neděli 26.6.2022 se koná akce s názvem "Den otevřené stavby", kde je veřejnosti prezentován stávající stav, použité technologie a montážní postupy, zároveň je přiblížen další harmonogram stavby a plány do budoucna. Ve středu 29.6.2022 jsou dovezeny obě kontejnérové měnírny budoucího označení MR3 a MR4 a ještě týž den jsou usazeny. Poté započaly práce na zavedení napájecích kabelů a okolní zemní práce.

Červen 2022
                                                


| | |

starší aktuality

| | |

<--- zpět na rozcestník


| | |


© Jihlavský MHD

odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © Jihlavský MHD | since 2006