TOPlist


Rekonstrukce Brněnského mostu

...organizace MHD po dobu uzavírky Brněnského mostu

| | |

Uzavírka Brněnského mostu se dotýká trolejbusových linek B, C a N, u autobusů jsou to linky 10, 12 a 31. Plány na změny dotčených linek jsou rozděleny dle trakcí. Kvůli zvýšené výpravě vozidel, a zároveň nedostatku řidičů, budou zavedeny na dotčených trolejbusových linkách (B,C a BX) v sedle prodloužené intervaly (15 minut).

Trolejbusová linka B

Trolejbusová linka B bude pouze odkloněna ze své trasy na hlavní nádraží, její trasa tedy bude následující:

Demlova - Březinova - U Břízek (T) - Na Helenínské - Gorkého - Chlumova - Dům Kultury - VŠPJ - 17. listopadu - Na Hliništi - Poliklinika (Z) - Dům Zdraví (T) - Zátopkova - Zimní - S.K.Neumanna - Na Dolech

Novinkou pro linku B bude zřízení párové zastávky u DKO, jež bude umístěna přímo naproti stávající zastávce (dojde k zabrání zeleného ostrůvku před kavárnou). Zastávku bude obluhovat pouze linka B a zvýší dostupnost centra města pro cestující od Domu Zdraví.

Trolejbusová linka BX

Výluková linka BX bude obsluhovat zaniklé spojení Březinek a Hlavního nádraží.

Její trasa by byla Demlova - Březinova - U Břízek (T) - Na Helenínské - Okružní (Z) - Pod Jánským Kopečkem - Jiřího z Poděbrad (Z) - Na Vyhlídce - Hlavní nádraží ČD

Trolejbusová linka C

Linka C bude narozdíl od linky B zajídět na Masarykovo náměstí, kde se otočí na nově vystavěné smyčce.

Linka C tedy vyjede z Horního Kosova po své trase přes S.K.Neumanna - Jiráskovu - U Městských domů - U Autobusového nádraží - VŠPJ - Dům kultury na Masarykovo náměstí horní, otočí se na nově vysvatěné smyčce a bude pokračovat z náměstí po zastávkách Chlumova - Gorkého - Okružní - Na Helenínské - Březinova do zastávky Demlova, kde bude ukončena.

V opačném směru bude ze zastávky Demlova vyjíždět po trase Březinova - U Břízek - Na Helenínské - Gorkého - Chlumova na Masarykovo náměstí horní, po otočení ve smyčce na Masarykově náměstí bude opět pokračovat v trase Dům kultury - VŠPJ - U Autobusového nádraží - U Městských domů - Jiráskova - S.K.Neumanna - Horní Kosov.

Trolejbusová linka N

Linka N bude obsluhovat totožná spojení, a to trasou Hlavní nádraží ČD - Na Vydhlídce - Jiřího z Poděbrad - Pod Jánským kopečkem - Okružní - Na Helenínské - Březinova - Demlova - Březinova - U Břízek - Na Helenínské - Gorkého - Chlumova - Masarykovo nám. horní - Dům Kultury - VŠPJ - 17. listopadu - Na Hliništi - Dům Zdraví - Zátopkova - Zimní - S.K.Neumanna - Jiráskova ul. - U Autobusového nádraží - VŠPJ - Dům Kultury - Masarykovo nám. horní - Masarykovo nám. dolní - Brtnická ul. - Tylova - Dopravní podnik - Tylova - Brtnická ul. - Masarykovo nám. dolní - Masarykovo nám. horní - Chlumova - Gorkého - Okružní - Na Helenínské - Březinova - Demlova - Březinova - U Břízek - Na Helenínské - Pod Jánským kopečkem - Na Vydhlíce - Hlavní nádraží ČD. Polookružní charakter linky zůstane zachován.

Autobusová linka 10

V případě linky číslo 10 dojde k zřízení dvou variant trasování. I. varianta trasy počítá s odklonem přes Březinky v trase: Masarykovo náměstí - Demlova - Brněnský kopec - Kosovská, Colas - Kosovská, KSÚS - Kosovská, E.ON - Kosov II. varianta operuje s kratším odklonem přes tzv. kosovskou spojku. Výčet obsluhovaných zastávek se smrskne na trasu: Masarykovo náměstí - Kosov

Autobusová linka 12

Páteřní autobusová linka číslo 12 bude mít situaci složitější. Na objízdné trasy přes sídliště Březinovy sady nebude obluhovat (vyjma zastávky Demlova) nácestné zastávky, aby nedocházelo k jejímu umělému přetěžování (obsluha sídliště by zůstala na bedrech trolejbusů a nedošlo například k situaci, kdy se cestující do Helenína nevejde do autobusů plného lidí cestujících na Březinovu). Nebude zajíždět na Masarykovo náměstí, namísto zastávky Na Člunku bude linka obsluhovat zastávku Demlova.

Při cestě z Helenína zastaví na zastávce Demlova (zastávku Na Člunku neobsluhuje). Ze zastávky Demlova pojede bez zastavení ulicemi Okružní, Havlíčkova a Křížová na zastávku Chlumova, odkud po odbavení bude pokračovat blokovou otočkou ulicemi Tolstého, třída Legionářů, Fritzova a Havlíčkova (jako linka E, akorát bez oblusluhy zastávek) na zastávku Kaufland, dále po své obvyklé trase.

V opačném směru bude opět po odbavení zastávky u Kauflandu bude pokračovat na zastávku Chlumova. Odsud bez zastavení ulicemi Tolstého, třída Leginářů, Havlíčkova a Okružní do zastávky Demlova, odkud bude pokračovat směr Helenín, Malý/Velký Beranov (bez obsluhy zastávky Na Člunku.

Autobusová linka 32

Linka 32 bude od Dopravního podniku odkloněna před zastávky Kosovská, E.ON - Kosovská, KSÚS - Kosovská, Colas - Brněnský kopec - Demlova a dále po své trase. Tentýž odklon platí i v opačné trase.


Vysvětlivky: symbol (T) a (Z) - zastávka je obsluhována ve směru TAM (T), nebo ve směru ZPĚT (Z).

...o změnách v linkovém vedení pojednává i tato stránka

<--- zpět na rozcestník


| | |


© Jihlavský MHD

odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © MK & M.J. & Eugen 2006-2017   


„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde