TOPlist


Rekonstrukce Brněnského mostu

| | |

Nový Brněnský most v Jihlavě byl vybudován v roce 1956. Narozdíl od jeho kamenného předchůdce, který stále stojí o několik desítek metrů vedle něj, je jeho konstrukce tvořená železobetonem. Ve městě má svého na chlup stejného dvojníky, a to most Znojemský. Oba mosty projektoval architekt Ondřej Hurych, původem z Telče. V roce 1965 začaly most využívat první trolejbusy, které tehdy jezdily pouze do smyčky Handlovy Dvory. Netrvalo dlouho a Brněnský most se stal páteřní komunikací pro obsluhu nejen sídliště Březinovy sady, jež se rozkládá podél lesoparku Heulos (v roce 1973 začalo být sídliště obsluhováno trolejbusy opět převážně přes Brněnský most), most je ovšem si základní spojnicí se silnicí II/602, jejíž součástí aktuálně je. Poslední rekonstrukcí prošel most v roce 1997. Ta se vyznačovala především nahrazením původní dlažby asfaltem, z mostu nebyla nijak výrazně vyloučena doprava, podobně jako o pár let později, kdy rekonstrukcí prošel sousední most Znojemský, taktéž se zachovaným provozem linek MHD. Průzkumy stavu Brněnského mostu již několik let poukazují na potřebu jeho generální rekonstrukce, jak pilířů, tak samotné mostovky. Rozsah prací si vyžádá úplné vyloučení veškerého provozu. Uzavírka tak páteřní komunikace se dotkne každého obyatele Jihlavy. Kromě odklonu provozu je potřeba vyřešit i odklon vozidel MHD, především trolejbusů, na nichž leží obsluha sídliště Březinovy sady a je realizována přes Brněnský most.
Pod odkladech z důvodu rekonstrukce dálnice D1 u Jihlavy padl termín na rok 2018, přičemž práce by měly započít hned na začátku stavební sezóny. Pro MHD v Jihlavě to znamená kompletní reorganizaci provozu přes sídliště Březinovy sady, vybudování několika dopravních staveb, kdy některé z nich budou trvalého stavu.


Účelem této stránky je přibližit řešení městské hromadné dopravy v Jihlavě po dobu rekonstrukce, zmapovat doprovodné investiční akce a zmapovat provoz v této jistě zajímavé etapě jihlavské MHD. Informace jsou rozděleny do několika kapitol.

... organizace provozu MHD po dobu uzavírky Brněnského mostu
... přípravy, doprovodné investiční akce
... nové trolejbusové stavby


| | |


© Jihlavský MHD

odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © MK & M.J. & Eugen 2006-2017