TOPlist


Rekonstrukce Brněnského mostu

...přípravy, doprovodné investiční akce

| | |

Uzavírky Brněnského mostu jakožto významné dopravní tepny v Jihlavě se dotkne celého města. Po celém městě proběhne několik další investičních akcí, z nichž některé budou mít dopad na provoz MHD.


Reorganizace provozu na Okružní ulici.

Provoz na Okružní ulici bude v maximální možné míře uzpůsobem k plynulému provozu vozidel MHD. Z tohoto důvodu dochází postupně na podzim 2017 k úpravým ostrůvkům a parkovacích stání, aby bylo možné vést dopravu po Okružní ulici ve třech pruzích. Řešení BUS pruhů na Okružní ulici lze vidět na stránkách občasník.eu. Dopravu na kruhovém objezdu u SMJ a na kruhém objezdu na Kalvárii (u zastávky Na Helenínské) budou v dopravní špičce usměrňovat semafory.


Změna přednosti na křižovatce Znojemská x Brtnická

S ohledem na předpoklad zvýšeného provozu po Brtnické ulici, kdy se budou osobní automobily snažit objet uzavírku mostu po neoficiální objížďce přes ulici Dlouhá Stezka, či přes Pančavu a Kosovskou ulici, dojde z úpravě přednosti, kdy ulice Brtnická bude hlavní, ulice Znojemská vedlejší. Tato úprava provozu patří mezi dlouho plánované projekty (již od doby dostavby obchvatu a úbytku provozu na Znojemské ulici). Výhody to přináší i pro Dopravní podnik (vozidla jedoucí od Cityparku k DP jedou po hlavní silnici, nemusejí dávat přednost).BUS pruhy na ulici Hradební a Brněnská.

Při uzavírce Brněnského mostu se změní proudy vozidel v Hradební ulici (vozidla již nebudou v drtivé většině pokračovat na křižovatce u Cityparku přímo). Dojde k reorganizaci uspořádání pruhů se snahou implementovat BUS pruhy. Úpravy na Hradební ulici by měly již počítat se vznikem zastávek autobusů VLOD. Další BUS pruhy vzniknou po dokončení rekonstrukce Brněnského mostu. Jeden vznikne přímo na mostě, bude začína u křižovatky s Kosovskou ulicí a skončí v zastávce Na Brněnském mostě. Druhý, stavebně náročnější, vznikne mezi zastávkou Na Brněnském mostě a světelnou křižovatkou u Cityparku, kde dojde k rozšíření vozovky a přeložení chodníku.

Rekonstrukce povrchů vozovek

Ještě na podzim 2017 dochází k rekonstrukci dílčích úseků vozovek, které budou v dalším roce vystaveny zvýšené zátěži nárůstem provozu. Od 11. listopadu 2017 započne rekonstrukce povrchu vozovky na ulici Havlíčkova, mezi kruhovým objezdem u Rozkvětu a křižovatkou s ulici Fritzova. Práce na vozovce si patrně vyžádají vyloučení provozu trolejbusů.<--- zpět na rozcestník


| | |


© Jihlavský MHD

odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © MK & M.J. & Eugen 2006-2017   


„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde