TOPlist


Rekonstrukce Brněnského mostu

...nové trolejbusové stavby

| | |

Organizace provozu MHD po dobu uzavírky Brněnského mostu si vyžádá dvě nové trolejbusové stavby. První z nich je smyčka trolejbusu na Masarykově náměstí, druhou z nich je obnova smyčky trolejbusu Handlovy Dvory (u prodejny Gábinka). Přestože se obě stavby zdají stejné, liší se nejen ve svém řešení, ale především svojí budoucností.


Trolejbusová smyčka na Masarykově náměstí.

Pro zajištění spojení sídliště Březinovy sady s Masarykovým náměstím přes Havlíčkovu ulici (obsluha spodem) je nutné řešit, co s danou linkovu na náměstí udělat. Jediným možným řešením, které nabízí stávající stav je vedení do smyčky Dopravní podnik. Tento stav je ovšem velmi nevyhovující. Jednak je smyčka u dopravního podniku vzdálená lehce přes kilometr, zadruhé je smyčka u Dopravního podniku jednostopá. Vzniklo by tím nepříjemné najíždění zbytečných kilometrů navíc, nemluvě o časové ztrátě (deset až patnáct minut). Řešením je výstavba smyčky trolejbusů na Masarykově náměstí, v prostoru dnešního obratiště autobsů (u Bohemky). Přestože má tato stavba velmi strategický význam, v síti jihlavských trolejbusů dosud chybí. V rámci potřeby pro provoz MHD po dobu uzavírky bude tedy vystavěna s tím, že bude trvalého charakteru a po navrácení provozu do "starých kolejí" bude sloužit k otáčení linky E namísto nevhodného ukončení blokovou smyčkou u DKO. Nemluvě o potřebe smyčky pro strýčka příhodu. Výstavba smyčky započne v předstihu přes započetím rekonstrukce mostu, jelikož bude napojená výhybkami, a standartnímu provozu MHD nebrání. Dle smlouvy by měly být práce hotovy do 31. prosince 2017.

Realizátorem stavby bude společnost Elektroline (podobně jako v případě trolejbusové tratě Vrchlického). Smyčky bude jednostopá, veškeré armatury budou v pro Jihlavu tradičně tahovém provedení. Práce začaly 6. listopadu 2017, kdy bylo trolejové vedení v následujících dvou nocích zavěšeno na nové výložníky. Ještě před zavěšením výložníků byly sloupy vybaveny speciálními nástavci, které budou potřebné i pro budoucí smyčku. Ve středu 8. listopadu jsou na náměstí usazeny v prostoru zastávek Masarykovo náměstí dolní dva mobilní sloupy, na které bude v noci zavěšeno trolejové vedení. Současně začíná příprava na demontáž nevyhovujících sloupů TV.

8. listopadu 2017 - trolej na výložnících, usazování mobilních sloupů
                 


Stavba je rozdělena na tři etapy, aby nedošlo k omezení provozu trolejbusů přes Masarykovo náměstí. V rámci I. etapy došlo k osazení sloupů na levé polovině (směrem do kopce) speciálními nástavci, které umožnily zavěšení výložníků. Trolej tedy byla zavěšena pouze na levé řadě sloupů, což umožnilo výměnu sloupů na pravé straně. Tyto akce probíhaly po nocích od 6. do 8. listopadu. Běham 8. listopadu došlo k postupné demontáži osvětlovacích těles ze sloupů určených k demontáži. Současně probíhalo usazování dvou mobilních sloupů v prostoru dolních zastávek. Potřebné sloupy byly na pravé straně postupně demontovány, rovnou započalo hloubení základů pro sloupy nové. 21. listopadu proběhlo usazování nových sloupů na pravé straně náměstí, v dalších dnes jejich zabetonování. V momentě zatvrdnutí základů nových sloupů na pravé straně náměstí skončila I. etapa.


 Průběh I. etapy (demontáž sloupů, úprava TV, výstavba základů, nové sloupy) 
                 

II. etapa se rozjíždí 5. prosince. Převěsy ze dvou sloupů v prostoru dolních zastávek byly na nové přemístěny již v předstihu běham první etapy, nově dochází k montáži převěsu na mobilní sloup a na nový sloup uprostřed náměstí (na ostrůvku) a k přesunutí výložníku na nový sloup v místě informační kanceláře města Jihlavy. Během II. etapy proběhne výměna nejen dvou sloupů v prostoru dolních zastávek, ale i jednoho sloupu na levé straně nad zastávkou, a sloupu u OD Prior (na úrovni infokanceláře), taktéž na levé straně. Ještě týž den je kromě převěsů přeuchycena trolej a přeinstalován výložník. Od 5. prosince do 8. prosince probíhá úprava trolejového vedení, demontáž sloupů a příprava základů pro sloupy nové. První nový sloup se na svém místě objevil již 11. prosince a průběžně probíhá až do 14. prosince, kdy je zasezen poslední sloup. Ke stejnému datu jsou všechny sloupy zabetonovány a zadlážděny.


  Průběh II. etapy (demontáž sloupů, úprava TV, výstavba základů, nové sloupy)  
                       

Před instalací samotné troleje musí dojít k zatvrdnutí základů sloupů a opětovnému zavěšení osvětlovacích těles. Doplnění svítidel ovšem provozovatel veřejného osvětlení Služby města Jihlavy nestihne vlivem instalace vánoční výzdoby do konce roku, proto dochází k dodatku smlouvy a termín dokončení se posouvá na 31.1.2018.

  Průběh III. etapy (příprava převěsů, montáž troleje, panografická zkouška)  
                     

Trolejářský ruch se do Jihlavy vrací až koncem ledna. V pondělí 22. ledna dochází k vyznačení pomocných instalačních značek, ve středu jsou práce zahájeny montáží úchytů na nové sloupy trolejového vedení, ve čtvrtek a v pátek (včetně noci) dochází k instalaci nosné sítě s izolátory. Samotná výstavba smyčky probíhá o víkendu 27 + 28. ledna za úplně výluky trolejbusů. V sobotu jsou nataženy trolejové vodiče, instalovány armatury a započalo finální uchycování oblouků. V neděli jsou dokompletovány armatury a oblouky, nakonec jsou instalovány trolejové propojky. Pantografickou zkoušku provedl kolem půl druhé trolejbus 79, který se ve smyčce dvakrát otočil. Ještě ten den se na některá pořadí vracejí zpět trolejbusy, smyčka od té doby používána spíše příležitostně. Tento stav trval až do 1.3.2018, kdy sem byla přesměrována linka E, jež se zde pravidelně otáčí.Trolejbusová smyčka na Handlovy dvory.

Vzhledem k tomu, že obluha sídliště Březinovy sady bude muset probíhat netypicky "spodem" (přes ulici Havlíčkova), je zapotřebí řešit otáčení trolejbusů z tohoto směru. Pro tento záměr se stávající smyčka Hotel Jihlava nehodí, jelikož je zaprvé orientovaná opačným směrem, zadruhé je uprostřed sídliště, neřeší tedy obluhu lokality Demlova a Handlovy Dvory. Z těchto důvodů dojde k obnově smyčky Handlovy Dvory, a to v opačné orientaci, než v jaké sloužila za dob své existence. Fyzická výstavba začne těsně před započetím prací, neboť bude trolej bez výhybek odkloněna.


První montážní práce se rozjely již v polovině ledna 2018. Sloupy byly osazeny objímkami pro uchycení troleje, v dalších dnes se začíná postupně instalovat soustava převěsů. V půli března začínají být změny již markantnější - je instalován první výložník, provizorní odtahy silně namáhaných sloupů, mobilní sloup s výložníkem a konečně iprvní izolátory.


  Stav před obnovou troleje, přípravné práce  
             

První montážní práce se rozjely již v polovině ledna 2018. Sloupy byly osazeny objímkami pro uchycení troleje, v dalších dnes se začíná postupně instalovat soustava převěsů. V půli března začínají být změny již markantnější - je instalován první výložník, provizorní odtahy silně namáhaných sloupů, mobilní sloup s výložníkem a konečně iprvní izolátory.

Natažení trolejového drátu probíhá v úterý 27. ledna, jeho uchycení v prostoru smyčky pak následující dva dny. Ve čtvrtek je trolej ve smyčce definitivně hotova a čeká se již jen na napojení na stávající síť, které probíhá v sobotu 31.3.2018. Trolej od Brněnského mostu je ustřižena a ukotvena do připravených úchytů, rovný úek trati je v místě smyčky zlikvidován a obousměrně přesměrován oblouky do smyčky. Práce byly korunovány pantograficckou zkouškou, kterou vykonal po 14. hodině trolejbus číslo 90. Další den již smyčku čeká ostrý provoz linek B,BX,C a N.

  Natažení a uchycení troleje, napojení na stávající trať  
                               
<--- zpět na rozcestník| | |


© Jihlavský MHD

odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © MK & M.J. & Eugen 2006-2017   


„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain