Preference MHD v Jihlavě

| | |


V květnu roku 2014 se začal v Jihlavské MHD objevovat nový zkvalitňující prvek, jenž byl doposud v místním provozu neznámý, přestože s ním větší města koketují již přes deset let. První prvek preference MHD, která zjednodušeně řečeno znamená zvýhodňování vozidel městské hromadné dopravy před ostatním provozem, vstoupil do ostrého provozu v červnu 2014. Skoro rok na to se v Jihlavě objevila další forma preference. Nyní si je na pár řádcích jednodušše popíšeme.I. Informační systém komunikující s řadiči křižovatek

Koncem roku 2013 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele nového informačního systému, jenž bude umět komunikovat s řadiči křižovatek, a tím si bude vůz moci na semaforu podržet signál volno, případně si ve svůj prospěch upravit signální plán. V průběhu května 2014 začal být ve vybraných vozech instalován nový informační systém, přičemž samozřejmostí byly četné zkoušky v ulicích města. Další činností, která se již nedotkla přímo DP, bylo vybavení světelných křižovatek ve městě komunikačním modulem pro komunikaci s vozidly MHD. Zajímavostí je, že jako první byl aplikován tento poměrně nákladný systém. Většina nákladů byla ovšem hrazena z programu ROP Jihovýchod.
Vůz Škoda 24Tr ev. č. 67 se zakrytými zobrazovacími panely, které by mátly cestující. Testování probíhalo ve formě projíždění existujících služeb.


Náhradou za původní palubní počítače BS100 se stal systém EPIS 4.0 od firmy Hermann. Řidiči se s ním začali ve vozech seznamovat v průběhu června 2014. Palubní počítač vyšle řadiči křižovatky požadavek na signál volno. Jako spouštěcí bod je brána předchozí zastávka před křižovatkou. Palubní počítač řidiče informuje o stavu žádosti. Dále po odjezdu ze zastávky pomocí GPS polohy informuje řadič o průjezdu.
Původní palubní počítače BS100/ Nové dotykové terminály EPIS od firmy Hermann


V průběhu prázdnin stále probíhalo ladění systému, za ostrý provoz by se dalo považovat září téhož roku. Vliv preference se projevuje na každé křižovatce jiným způsobem. Na většině SSZ figuruje pouze možnost prodloužit signál volno v závislosti na poloze vozidla, řádově o pár sekund, na některých SSZ i déle (např. SSZ Havlíčkova x Fritzova). Nějvyšší stupeň preference lze pozorovat na SSZ Hradební x Znojeská, kde kromě podržení signálu volno v délce několika desítek sekund dochází i k úpravě cyklu ve prospěch MHD. Nastavení vlivu preference se přímo odvijí od intenzity provozu IAD i MHD.
Řidič dostává zpětnou vazbu od řadiče SSZ (zelený pruh u názvu zastávky). Semafor mu podrží signál volno.

V dnešní době je již systém naplno zaběhlý a funguje bez problémů. Pomáhá výrazně zkracovat čekání na křižovatkách, a to nejen ve špičce, ovšem behěm celého dne. Bohužel do dnešního dne nebyly upraveny jízdní doby, čímž ušetřená doba přichází ve velké míře v niveč. Onoho zkrácení bychom se měli dočkat ke konci roku 2015, kdy by měla proběhnout změna jízdních řádů dle výsledků přepravního průzkumu z jara 2015.II. Vyhrazené jízdní pruhy (tzv. BUS pruhy)BUS pruhy na ulici Havlíčkova


Svým způsobem základní prvek preference byl v Jihlavě v předstihu ohlášen koncem července 2015. Po veškěrých lapáliích se k samému konci srpna 2015 objevily v Jihlavě první BUS pruhy. Napočítáme je celkem dva a oba se nacházejí na dlouhé Havlíčkově ulici. První z nich má svůj počátek kousek před zastávkou Pod Jánským kopečkem a končí před kruhovým objezdem u SMJ. Druhý z nich začíná v zastávce Gorkého a končí u kruhového objezdu u Rozkvětu.
Počátek prvního BUS pruhu u zastávky "Pod Jánským kopečkem"Ukončení prvního BUS pruhu před kruhovým objezdem u SMJ.


BUS pruhy v Havlíčkově ulici byly vytipovány jako první především díky minimálním nákladům, kdy bez stavebních úprav stačilo upravit VDZ a vztyčit pár svislých DZ. Tyto "první vlaštovky" tím budou sloužit jako místo, kde se s nimi řidiči budou moci seznámit a na vlastní kůži si je osahat.
Trolejbusy 85 a 67 využívají prvního BUS pruhu na Havlíčkova ulici.


Principem BUS pruhu je skutečnost, že pruh může využívat pouze autobus, tudíž vozidlo hromadné přepravy. Budovány jsou v úsecích, jež jsou především spičkově zasahovány kolonami vozidel, které způsobují výrazné zpoždění VHD. Vozidlo VHD tím pádem BUS pruhem předjede ostatní vozidla IAD a na jejím konci se s předností před vozidly ve vedlejším pruhu zařadí na začátek kolony, kdy ho od průjezdu kruhovém objezdem dělí přibližně pět vozidel.
Vůz Škoda 26Tr ev. č. 77 využívající druhý BUS pruh za zastávkou Gorkého.


Vzhledem k tomu, že BUS pruh je v místních končinách horká novinka, nebudou jeho začátky lehké, především kvůli jeho ignorování vozidly IAD, které vozidlu VHD blokují cestu a přenáší kolonu i do jeho pruhu. Se začátkem školního roku, postupně končící "dobou hájení" a vyšší intenzitou provozu budeme jistě moct brzy pozorovat jejich přínos, kdy vozidla předjedou časté a dlouhé kolony, jež mnohdy dosahovaly i deseti minut zpoždění.
Směsice vozidel v druhém BUS pruhu za zastávkou Gorkého.


Po zaběhnutí BUS pruhů do Jihlavského provozu by se do konce roku měly objevit další dva BUS pruhy. První z nich na ulici Brněnská, od křižovatky s ulicí Kosovskou po zastávku Na Brněnském mostě, druhá na ulici Pražská, mezi zastávkami Kaufland a kruhovým objezdem u Rozkvětu.BUS pruhy na ulici Okružní

Druhá etapa BUS pruhů započala z poněkud vnějšího vlivu, kdy má od března 2017 započít uzavírka Brněnského mostu. Vzhledem k určení hlavní objízdné trasy ulicemi Havlíčkova a Okružní dojde v těchto ulicích k masivnímu nárůstu dopravy. Pro plynulý provoz MHD, která bude odkloněna po stejné trase, bude zřízeno několik nových BUS pruhů.


Začátek nového BUS pruhu u smyčky linky C (ex. Hotel Jihlava).


První z řady BUS pruhů vznikl na počátku prosince 2017. Jeho začátek je v místech odbočky do smyčky trolejbusové linky C, jeho konec je kousek před světelnou křižovatkou u supermarketu LIDL.
Konec BUS pruhu u supermarketu LIDL.


První BUS pruh na Okružní ulici začal naplno fungovat v pátek 8. prosince. Jaký bude konečný výčet BUS pruhů se lze dočíst v pojednávacím článku.

Stav k 12/2017

© Marek Juránek


odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © MK & M.J. & Eugen 2006-2015