TOPlist


Trolejbusy

| | |


Škoda 24 Tr
62 63 64 65 66 67


Škoda 26 Tr
68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


Škoda 32 Tr
91 92 93
    10 11 12 13 14 15 16    


Škoda 26 Tr NU
94


SOR TNS 12
    17 18 19 20 21 22    


PROVOZNÍ TROLEJBUSY
VYŘAZENÉ TROLEJBUSY
linkové vedení        plánky MHD        karty vozů


Škoda 15 Tr
572


...v provozu jinde
37 38 44 46 48 49 52 53 54 55 56 58 60 61

| | |


statistika vozů


typ 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 #
15 Tr retrovůz Škoda 15Tr z roku 1990 1
24 Tr 1 4 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 6
26 Tr - - - - 7 5 10 - - - - - - - - - - - - 22
32 Tr - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - 10
26 Tr NU - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
TNS - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 6

počet trolejbusů celkem ................................................... 46

Dodávky trolejbusů v příštích letech:

rok 2025: 12 trolejbusů (z toho 6 s pomocným bateriovým pohonem)  
 stav k 14. 05. 2024© Jihlavský MHD | since 2006